เอกชนจี้ปลดล็อก”ผังเมืองรวมนครปฐม” เปิดพื้นที่”ดอนตูม-กำแพงแสน”รับโรงงานแปรรูปเกษตรโต

เอกชนลุ้นนครปฐมปลดล็อกผังเมือง หวังเปิดพื้นที่พัฒนาใหม่อำเภอ “ดอนตูม-กำแพงแสน” รองรับโรงงานแปรรูปเกษตรขยายตัว โยธาธิการเผยอนุญาตให้สร้างหอพัก/คอนโดฯ โซน ม.มหิดลสูงไม่เกิน 23 เมตร พร้อมแจงผังสีเขียวตั้งโรงงานได้ แต่ต้องไม่ปล่อยมลพิษ ด้านสภาอุตฯ กระทุ้งมหาดไทยเร่งมือประกาศใช้ หวั่นผังเมืองชุมชนนครชัยศรี-พุทธมณฑล-อ้อมใหญ่ ปิดกั้นลงทุนอสังหาฯ-อุตสาหกรรม

โยธาฯยันทำตาม 18 ขั้นตอน

นางสาวธัญญรัตน์ ธนันศักดิ์วรชิต หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐมประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการแก้ไขตามมาตรา 26 วรรค 3 ขั้นตอนที่ 14 จากทั้งหมด 18 ขั้นตอน หรืออยู่ในขั้นรอสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบ หากผ่านความเห็นชอบก็จะส่งให้กระทรวงมหาดไทยลงนาม คาดว่าจะใช้เวลาอีกไม่นาน โดยทางสำนักงานโยธาธิการได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดใหม่ และวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมต่าง ๆ เช่น สิ่งก่อสร้าง การคมนาคม รวมถึงการทำประชาพิจารณ์ด้วย

อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 กำหนดให้ผังเมืองรวมจังหวัดทั่วประเทศไม่มีวันหมดอายุ แต่จะต้องมีการประเมินทุก 5 ปี หากท้องถิ่นใดต้องการที่จะแก้ไขหรือปรับปรุงก็สามารถทำได้ และยื่นเรื่องเข้ามาที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือกระทรวงมหาดไทยตามขั้นตอนเดิม ซึ่งแตกต่างจากอดีตที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 กำหนดอายุการใช้งานเพียง 5 ปีเท่านั้น โดยเมื่อครบอายุ 1 ปี จะมีการประเมินและติดตามการใช้ประโยชน์ของผังเมืองเมื่อต้องการปรับปรุงแก้ไขตามความต้องการของท้องถิ่น

ชี้ผังสีเขียวตั้งโรงงานได้

ขณะเดียวกันก็กำลังปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนอีก 4 ผัง ได้แก่ ผังเมืองรวมชุมชนนครชัยศรี ประกาศบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 รวมทั้งผังเมืองรวมชุมชนอ้อมใหญ่ และผังเมืองรวมชุมชนเมืองนครปฐม

สำหรับผังเมืองที่เป็นสีเขียวหรือพื้นที่เกษตรกรรมนั้น ที่ผ่านมาเอกชนบางส่วนไม่เข้าใจ และคิดว่าไม่สามารถตั้งโรงงานอุตสาหกรรมได้ ซึ่งความจริงสามารถตั้งโรงงานได้แต่ต้องไม่ปล่อยมลภาวะสู่ชุมชน ส่วนบริเวณที่มีสถานศึกษา โดยเฉพาะโซนมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเดิมที่ห้ามก่อสร้างอาคารสูงไม่เกิน 15 เมตร เปลี่ยนเป็นความสูงไม่เกิน 23 เมตร เพื่อรองรับนักศึกษาและบุคลากรที่เพิ่มมากขึ้น

“ประชาชนในจังหวัดนครปฐม ให้ความสนใจกับการจัดทำผังเมืองอย่างมาก รวมถึงการปรับปรุงแก้ไข เข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบเสมอนับว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะการจัดทำผังเมืองนั้นจะต้องเป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ของประชาชนในจังหวัด” นางสาวธัญญรัตน์กล่าว

ลุ้นแก้ไข – เอกชนหลายรายยังคงตั้งตารอการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐม ที่จะมีการเปิดพื้นที่ อ.ดอนตูม และ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าทางการเกษตร รวมถึงรอการแก้ไขผังเมืองรวมชุมชน เพื่อเอื้อต่อการลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งคาดว่าในอนาคตจะขยายตัวอย่างตัวเนื่อง

สภาอุตฯนครปฐมร้องบิ๊กป้อม

นายสุรเดช นิลเอก ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ปัจจุบันผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐมได้ผ่านขั้นตอนแก้ไขการทำประชาพิจารณ์ และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยใช้ระยะเวลาราว 2 ปีแล้ว ซึ่งภาคเอกชนมองว่าช้ามากและไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ได้ส่งหนังสือถึงพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เร่งติดตามกระทรวงมหาดไทย

สำหรับการแก้ไขผังเมืองรวมนั้นต้องแก้ไขบัญชีแนบท้ายโรงงาน โดยการแก้ไขว่าอุตสาหกรรมประเภทใดไม่สามารถดำเนินการได้ ต่างจากเดิมที่ระบุว่าโรงงานประเภทใดสามารถดำเนินการได้ เพื่อระบุให้ชัดเจนไม่ให้ผู้ประกอบการเกิดความสับสน ยุ่งยาก และซับซ้อน

นอกจากนี้ การแก้ไขผังเมืองรวมชุมชนนครชัยศรี ผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล และผังเมืองรวมชุมชนอ้อมใหญ่ ซึ่งมีพื้นที่บางส่วนของอำเภอสามพราน ก็มีความเข้มข้นมากกว่าผังเมืองรวมจังหวัด โดยเฉพาะผังสีเขียวบริเวณถนนบรมราชชนนี ส่งผลให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมขยายตัวไม่ได้ทั้ง ๆ ที่เป็นทำเลดีมีศักยภาพต่อการลงทุนสูง เพราะห่างจากกรุงเทพฯเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น

เอกชนลุ้นปลดล็อกเตรียมลงทุน

นายสุรเดชกล่าวอีกว่า มีเอกชนหลายรายที่รอความชัดเจนการแก้ไขผังเมือง เช่น ก่อนหน้านี้กลุ่มตลาดไทซื้อที่ดินกว่า 400 ไร่ เพื่อจะลงทุนก่อสร้างศูนย์กลางตลาดการเกษตร บริเวณใกล้กับพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อำเภอนครชัยศรี แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้

สำหรับรายละเอียดที่สำคัญของการแก้ไขผังเมืองรวมคือการปรับจากผังสีเขียวให้เป็นสีม่วง เพื่อเปิดพื้นที่บางส่วนในอำเภอดอนตูม และอำเภอกำแพงแสนรองรับการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรที่จะขยายตัวในอนาคต หากผังเมืองรวมแล้วเสร็จก็จะขอแก้ไขผังเมืองชุมชนอีกเล็กน้อย เพื่อให้เอื้อต่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่มีขยายตัวมากขึ้น

“ผังเมืองใหม่ ต้องทำให้รองรับความเป็นปริมณฑล ในอนาคตคนจะนั่งรถขนส่งมวลชนไปทำงานหรือนั่งรถไฟรางคู่เข้าเมือง จะต้องทำให้ตอบโจทย์ตรงนี้ เพื่อสนองวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ และผังเมืองรวมจังหวัดควรออกแบบขนส่งมวลชนให้เชื่อมต่อกับรถไฟรางคู่ด้วย” นายสุรเดชกล่าว