ม.แม่โจ้ เปิดแปลงนาต้นแบบผลิตข้าวอินทรีย์ พันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 ให้ผู้สนใจเข้าชมฟรี !!

กว่าจะได้ ข้าวพันธุ์ “กข-แม่โจ้ 2” ต้องใช้ระยะเวลากว่า 11 ปี นับแต่ปี 2547 ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  แสงทอง อาจารย์/นักปรับปรุงพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และทีมงาน ในการทุ่มเทวิจัยพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์  จนได้ ข้าวเหนียวมีกลิ่นหอม ต้นเตี้ย ไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ตลอดปี ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555 ระดับดีเด่น จากสภาวิจัยแห่งชาติ และรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นการสัมมนาวิชาการ กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง จากสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 255

15039517_1180037872091061_506967110078892

608100 14708365_1152101204884728_842624030219300

ขณะนี้ เมล็ดพันธุ์ข้าว กข.-แม่โจ้ 2 พร้อมที่จำหน่ายสู่เกษตรกรเพื่อนำไปขยายพันธุ์ต่อแล้ว  พร้อมทั้งเปิดแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ข้าวเหนียวหอม ต้นเตี้ย ปลูกได้ทุกฤดู ซึ่งเป็นนาต้นแบบของมหวิทยาลัยแม่โจ้ ให้นักศึกษา  บุคลการ และผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมฟรี  พร้อมทั้งเปิดให้เรียนรู้การปลูกพืชผสมผสานบริเวณนาอินทรีย์  ในช่วงเวลา 15.30 – 17.00 น.ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2559 (หยุดวันอาทิตย์)  ฟรี…ไม่มีค่าใช้จ่าย

            ท่านที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ติดต่อ คุณนุ่น  095-6843838