ซีพีส่งลองกองชายแดนใต้ขายตลาดแดนมังกร ประเดิมเจาะตลาดเมืองกวางโจวเป็นจุดแรก

เครือเจริญโภคภัณฑ์นำร่องส่งออก“ลองกอง ผลไม้ดีชายแดนใต้”  ในโครงการสานพลังประชารัฐ จำนวน 1,000 กิโลกรัมแรก วางจำหน่ายในซี.พี.โลตัส 9 สาขาที่เมืองกวางโจว

นายจอมกิตติ ศิริกุล ผู้บริหารโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า หลังจากที่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) เปิดช่องทางการจัดจำหน่าย “ลองกอง” จากเกษตรกร 3 จังหวัดชายแดนใต้ทั้งค้าส่งและค้าปลีกจำนวน  1,000,000 กิโลกรัม จากโครงการ “ลองกองผลไม้ดีชายแดนใต้” ที่ดำเนินการโดย กระทรวงมหาดไทย คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ และ มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท โดยนำมาจำหน่ายผ่านร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกในเครือฯในประเทศไทย ได้แก่ ห้างแม็คโคร จำนวน 750,000 กิโลกรัม และร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จำนวน 250,000 กิโลกรัม

ล่าสุดเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้นำร่องส่งออกลองกองผลไม้ดีชายแดนใต้จำนวน 1,000 กิโลกรัมไปทดลองเปิดตลาดที่เมืองจีน ผ่านช่องทางร้านค้าปลีกซี.พี.โลตัส 9  สาขาในเมืองกวางโจว ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ถือเป็นการเพิ่มช่องทางการขายและสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกลองกองใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ รวมถึงเป็นการยกระดับลองกองไทยสู่สากล สร้างรายได้ และการเติบโตสู่วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกร

สำหรับลองกองผลไม้ดีชายแดนใต้ที่นำไปจำหน่ายที่ซี.พี.โลตัสนั้น มีการพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดับสินค้าส่งออก โดยการตกแต่งผลิตภัณฑ์ บรรจุในกล่องขนาด 500 กรัม บริโภคง่าย และพกพาสะดวก มีป้ายฉลากสินค้าระบุวันที่ผลิต และวันหมดอายุ  ซึ่งปรากฏว่าได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคชาวจีนเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ซี.พี.โลตัสนำลองกองจากประเทศไทยมาจำหน่ายจึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังได้เตรียมจัดส่งลองกองไปเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูกาลผลผลิตประมาณสิ้นปี 2559 นี้