แปลงใหญ่ เกาะหมาก ผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นไปตลาดต่างประเทศ

“เกาะหมาก” 1 ใน 24 เกาะ ของอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ทุกวันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือโลว์คาร์บอนเดสติเนชั่น ซึ่งยังคงรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิม ชาวประมง ชาวสวน ไว้ได้ดี โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกมะพร้าว บางต้นมีอายุเกือบ 100 ปี เพราะปลูกและดูแลต่อๆ กันมาถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 4 ทุกวันนี้แปลงสวนมะพร้าวของชาวเกาะหมากที่ยังให้ผลผลิต มีประมาณ 2,500 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 9,500 ไร่ เป็นมะพร้าวอินทรีย์ที่ปลอดการใช้สารเคมี ทำให้ บริษัท อะกริคัลเจอร์แมนเนจเม้นท์ จำกัด โรงงานผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ภายใต้แบรนด์ “ไทยเพียว” ที่ส่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ และอนุญาตให้ใช้แบรนด์ดั้งเดิม “ko mak shop” ของชาวเกาะหมากที่เจ้าของแปลงมะพร้าวเคยผลิตจำหน่ายอยู่ก่อนขายได้แต่เพียงผู้เดียว ที่เกาะหมาก เพื่อให้เห็นคุณค่าของมะพร้าวออร์แกนิกของเกาะหมากที่ใช้ทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่มีคุณภาพ และเป็นสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ

 

“ไทยเพียว” ทำสัญญาซื้อ-ขาย สร้างผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 100%

คุณพัฒนา พุทธรักษา ผู้จัดการฟาร์มมะพร้าวแปลงใหญ่ เกาะหมาก บริษัท อะกริคัลเจอร์แมนเนจเม้นท์ จำกัด เล่าว่า ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น แบรนด์ “ไทยเพียว” เมื่อ 2 ปีที่แล้วได้มีการทำสัญญาซื้อขายมะพร้าวแปลงใหญ่บนเกาะหมาก ขนาด 200-300 ไร่ ไว้ 4 แปลง จำนวน 2,000 ไร่ ประมาณ 10,000 ต้น คิดเป็นปริมาณ 80% ของมะพร้าวบนเกาะหมากทั้งหมด ด้วยมะพร้าวที่เกาะหมาก เป็นมะพร้าวที่มีคุณภาพ เป็นมะพร้าวออร์แกนิกหรืออินทรีย์ 100% ดูแลใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ และไม่ใช้สารเคมี ปกติทั่วไปสวนมะพร้าวอินทรีย์จะหายาก เนื่องจากการปลูกจะมีแมลงรบกวน บริษัททำสัญญาซื้อ-ขายกับเจ้าของสวนและตกลงราคาแบบปีต่อปี จะดูแลตั้งแต่การตัดหญ้า โดยใช้วิธีตัด-พับหญ้า การให้ปุ๋ยหมักธรรมชาติ การกำจัดแมลงโดยเฉพาะด้วงจะไม่ใช้สารเคมี และปลูกทดแทนต้นที่ตายไป ผลผลิตมะพร้าวทั้งหมดจะมีการตรวจสอบสารเคมี จากนั้นคนงานจัดเก็บส่งโรงงานที่จังหวัดสมุทรสาคร ผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นด้วย เช่น น้ำมันมะพร้าวแคปซูล สบู่ ยาสีฟัน น้ำมันหอมระเหย ครีมบำรุงส้นเท้า เป็นต้น ส่งจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น เยอรมนี ญี่ปุ่น จีน

“มะพร้าว บนเกาะหมาก ปลูกมานาน อายุบางต้นเกือบ 100 ปี เพื่อให้เนื้อมะพร้าวมีคุณภาพดี มีน้ำมันมาก และได้ผ่านการตรวจสอบจากของบริษัทจากอิตาลีที่เชื่อถือได้ว่า เป็นออร์แกนิก 100% และบริษัทมีกรรมวิธีใหม่ทำให้เป็นน้ำมันภายใน 5 นาที โดยไม่ผ่านความร้อน โดยใช้ระบบเหวี่ยงแยกด้วยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ centrifugal separate 3 ขั้นตอน) จากกะทิสดเข้มข้น จะได้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ใส สะอาด บริสุทธิ์ (Virgin Coconut Oil) ซึ่งน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนี้จะอุดมด้วยสารอาหาร วิตามินอี และกรดคลอริกสูง การใช้วัตถุดิบมะพร้าวออร์แกนิกและไม่มีส่วนผสมเจือสี กลิ่นใดๆ จึงบริสุทธิ์ มั่นใจว่าปลอดภัย ไร้สารเคมี สามารถรับประทานได้กับกาแฟ สลัด อมกลั้วปากให้สุขภาพช่องปากและฟัน

ปัจจุบัน บริษัทมีแหล่งมะพร้าวที่เป็นวัตถุดิบในภาคใต้ 7 จังหวัด มีผลิตภัณฑ์จำหน่าย น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น น้ำมันมะพร้าวแคปซูล สบู่มะพร้าวสกัดเย็น สบู่น้ำมันมะพร้าวชาโคล ยาสีฟัน ครีมบำรุงส้นเท้า น้ำมันมะพร้าวหอมระเหย และกำลังเพิ่มสินค้าตัวใหม่หลายอย่าง เช่น แชมพู โลชั่น มาร์กหน้า เป็นต้น” คุณพัฒนา กล่าว

 

แบรนด์ ko mak shop น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิก

คุณนพดล สุทธิธนกูล “คุณอึ่ง” และภรรยา คุณกรชนก สุทธิสว่าง “คุณหมู” อยู่บ้านเลขที่ 49/14 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด หนึ่งในทายาทแปลงสวนมะพร้าวอินทรีย์ที่ทำสัญญาซื้อขายกับแบรนด์ “ไทยเพียว” เล่าว่า ที่บ้านเกาะหมากทำสวนมะพร้าวมาตั้งแต่รุ่นปู่ ย่า ตา ยาย มะพร้าวจึงมีอายุมาก ปลูกต่อๆ กันมาอายุเกือบ 100 ปี เมื่อนำมาปรุงอาหารจะมีรสชาติดี คือ มีกะทิมากและมัน ที่สำคัญการดูแลสวนมะพร้าวบนเกาะหมากจะใช้วิธีใส่ปุ๋ยธรรมชาติจากมูลสัตว์ ไม่ใช้สารเคมี หรือยาฆ่าแมลง ดังนั้น มะพร้าวจึงเป็นมะพร้าวอินทรีย์ 100% อยู่แล้ว เมื่อประมาณ 10 ปี ที่ผ่านมา คุณกรชนกได้ศึกษาและเข้าอบรมการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

จากนั้นจึงได้นำความรู้ทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นขาย โดยใช้แบรนด์ ko mak shop ประมาณ 5-7 ปี ได้เลิกไป เพราะสวนมะพร้าวได้ทำสัญญาซื้อ-ขาย กับบริษัทไปเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา แต่บริษัทยังส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น (Virgin Coconut Oil) จากโรงงานของ “ไทยเพียว” ให้จำหน่ายเพียงรายเดียวตามชื่อแบรนด์เดิม ko mak shop เพราะเราต้องการให้มีผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ของเกาะหมากจำหน่าย เพื่อให้บริการกับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ

“ตอนนั้น 10 ปีที่แล้ว มะพร้าวลูกละ 3 บาท และการบริหารจัดการไม่คุ้มทุน ชาวบ้านรู้จักเพียงน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อน แต่ไม่นิยมทำ เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ใช่เจ้าของสวน ส่วนวิธีการทำต้องเสียเวลาเจ้าของสวนส่วนใหญ่จะทำธุรกิจท่องเที่ยวกันเป็นหลัก จึงสนใจเข้าอบรมวิธีทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ได้เรียนรู้คุณประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจากงานวิจัยมากมาย และเห็นว่า มะพร้าว 30 ลูก สกัดน้ำมันได้ 1 ลิตร ราคา 600 บาท จึงทำขายที่เกาะหมากบ้างใช้ชื่อแบรนด์ว่า ko mak shop ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว สินค้าขายดี มีบริการส่งให้ลูกค้าซื้อซ้ำทางไปรษณีย์ ทำได้ 6-7 ปี เลิกทำ เมื่อบริษัทมาทำสัญญาซื้อขายและได้ส่งน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น จากมะพร้าวแปลงใหญ่ของเกาะหมากกลับมาให้ขาย และยินยอมให้ใช้แบรนด์ ko mak shop ทุกวันนี้ ko mak shop เป็นที่นิยมทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ ซื้อเป็นของใช้ตัวเองและเป็นของฝาก” คุณกรชนก เล่าประสบการณ์

 

ขั้นตอนทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแบบบ้านๆ

คุณนพดล และคุณกรชนก เล่าถึงการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแบบง่ายๆ ที่ทำกันในบ้านว่า มีขั้นตอนเพียง 4-5 ขั้นตอน

เริ่มจากการ

  1. เลือกมะพร้าวแก่จัด นำมาปอก ถ้าใช้เครื่องขูดเอาเนื้อมะพร้าวจะละเอียดกว่าใช้กระต่ายขูด
  2. 2. คั้นน้ำกะทิ ใช้น้ำอุ่น (ความร้อนไม่เกิน 50 องศาเซียลเซียส) จะได้น้ำกะทิมันมาก อัตราส่วน มะพร้าว 1 : น้ำ 5 ลิตร คั้น 2 ครั้ง ใส่ภาชนะใสที่มองเห็นน้ำกะทิชัดเจน ใช้ผ้าขาวบางปิด ตั้งไว้ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก รอให้ตกตะกอน
  3. 3. น้ำกะทิตกตะกอน ใช้เวลา 3 วัน จะมองเห็นเป็น 3 ชั้น…บนสุดเป็นตะกอนที่จับตัวกันเป็นแพ เป็นส่วนที่สกปรกตักทิ้งไป ชั้นที่ 2 เป็นส่วนที่เป็นน้ำมัน นำมากรองให้ใส สะอาด ส่วนชั้นล่างสุดเป็นน้ำทิ้งไป
  4. 4. การกรอง ใช้ผ้ากรองหรือกระดาษทิชชูหลายๆ ชั้นวางบนกรวยกรองลงภาชนะใสๆ เทน้ำมันมะพร้าวใส่ลงในกรวยที่กรองและปล่อยให้หยดลงภาชนะใส กรองประมาณ 4-5 ครั้ง น้ำมันจะใสปิ๊ง
  5. 5. การบรรจุขวด เลือกบรรจุขวดตามขนาดจะเห็นถึงความใส และตัวน้ำมันไม่หนืด ดมแล้วมีกลิ่นหอมของมะพร้าว ใช้ขวดใสมีจุกพลาสติก 1 ชั้น ไม่ให้น้ำมันซึม ทั้งนี้ ควรเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติ ไม่ถูกแสงแดด จะมีคุณภาพเหมือนเดิม แต่ถ้าเก็บในอุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซียลเซียส จะเป็นไข
มะพร้าวที่เก็บจากต้น

“ทุกวันนี้ เกาะหมากมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมาท่องเที่ยวจำนวนมาก เขารู้จักประโยชน์ และจะนิยมซื้อใช้และเป็นของฝาก เราจึงต้องมีคำแนะนำเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนใหญ่เป็นวิทยากรให้ความรู้วิธีการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น เมื่อ อบต.เกาะหมากขอมา แต่การส่งเสริมให้ทำเป็นอาชีพคงยาก แม้จะดูมีรายได้ดี เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีสวนมะพร้าวเป็นของตัวเอง คงเป็นรูปแบบให้ความรู้เพื่อให้ชาวบ้านได้เรียนรู้และแนะนำให้เป็นที่รู้จักเห็นคุณประโยชน์ อาจจะมีการทำใช้เองบ้าง จากที่เคยรู้จักน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อนแต่เดิมอย่างเดียว” คุณกรชนก กล่าวในตอนท้าย

มะพร้าวออร์แกนิกแปลงใหญ่ที่เกาะหมาก เป็นตัวอย่างการปรับตัววิถีชีวิตชาวเกาะหมากที่ผสมผสานกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอัตลักษณ์ของสังคมคาร์บอนต่ำ หรือโลว์คาร์บอนเดสติเนชั่น @เกาะหมากที่จับต้องได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนพดล สุทธิธนกูล หรือ คุณกรชนก สุทธิสว่าง โทร. (089) 491-0224

เครื่องมือขึ้นต้นมะพร้าวของไทยเพียว
ได้รับความสนใจ