ซื้อข้าวอินทรีย์ตรงจากชาวนา อิ่มบุญเพิ่มคุณค่าชีวี 17-18 ธ.ค. สนามม้านางเลิ้ง

ขอเชิญคนไทยใจบุญร่วมซื้อข้าวอินทรีย์โดยตรงจากชาวนาเพื่อการกุศล เช่น

1.บริจาค เข้าองค์กรการกุศลให้น้อง ผู้ป่วย หรือสามเณร ตามรายนาม :- มูลนิธิเด็ก – วัดพระบาทน้ำพุ ผู้ป่วยเอดส์ – สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านราชาวดี (หญิง) – เครือข่ายโรงเรียนปริยัติธรรมภาคเหนือ หรือองค์กรการกุศลตามที่ท่านระบุ

2.นำไปแจกเป็นพรีเมี่ยมให้ผู้มีอุปการะคุณในเทศกาลปีใหม่ หรือมอบเป็นโบนัสให้พนักงานให้มีส่วนร่วมบุญ

3.เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการบริโภคข้าว จากข้าวขาวสู่ข้าวอินทรีย์ ข้าวอินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพ ข้าวอินทรีย์จากท้องนา ปราศจากการใช้ปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลง เพิ่มความแข็งแรงแก่สุขภาพ สร้างคุณภาพชีวิต

4.ช่วยแก้ปัญหาชาติ ร่วมรักษาราคาข้าว เพิ่มคุณภาพชีวิตชาวนา จากกำไรส่วนเพิ่มเมื่อลดพ่อค้าคนกลางลงในระบบ จำหน่ายในราคาตันละ 35,000 บาท บรรจุ 20 กิโลกรัมต่อถุง  และราคาตันละ 37,000 บาท บรรจุ 5 กิโลกรัมต่อถุง พร้อมบริการจัดส่งในกรณีซื้อปริมาณตั้งแต่ 500 กิโลกรัมขึ้นไป