ชัยภูมิเปิดโครงการตำรวจช่วยชาวนา แจกข้าวสาร 25 ตัน ให้ 29 โรงพัก

เมื่อเวลา 15.30 น. วานนี้ นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยพ.ต.อ.สมพจน์ ขอมปรางค์ รักษาราชการในตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ  ร่วมกันเปิดโครงการตำรวจไทยร่วมใจช่วยชาวนาของจังหวัดชัยภูมิ ที่บริเวณลานหน้าอาคารตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ โดยได้ทำพิธีแจกจ่ายข้าวสารให้ข้าราชการตำรวจเป็นสวัสดิการ จำนวน 29 สถานี รวมปริมาณข้าวที่แจกจ่าย 25 ตัน ซึ่งแต่ละสถานีได้นำรถตราโล่มาขนกระสอบข้าว เดินทางกลับไปยังสถานีเพื่อจำหน่ายเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด  ในราคากิโลกรัมละ 25 บาท

พ.ต.อ.สมพจน์ กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เนื่องจากเห็นว่า จังหวัดชัยภูมิเป็นอีกพื้นหนึ่งที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวประสบปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำ จึงร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดจัดโครงการ “ตำรวจไทยร่วมใจช่วยชาวนาของจังหวัดชัยภูมิ” ชึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้สามารถจำหน่ายข้าวได้ในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง ขณะเดียวกัน ก็เป็นการช่วยเหลือข้าราชการตำรวจให้ได้บริโภคข้าวสารในราคาที่เป็นจริงไม่แพงตามราคาท้องตลาด โดยการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนข้าราชการตำรวจได้ถึงเดือนละ 250,000 บาท/เดือน