วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2565
หน้าแรก สไลด์

หน่อไม้ มีประโยชน์มากมายหลายอย่าง

สไลด์

สาวพนัสนิคม จบปริญญาโท ปลูก คุณนายตื่นสาย จำหน่ายเป็นอาชีพ

มนุษย์เรานอกจากอาหารที่กินทางปากแล้ว อาหารทางตาก็เป็นสิ่งสำคัญ ของสวยๆ งามๆ เช่น ไม้ดอกไม้ประดับก็นิยมปลูกกันในบ้านเพื่อความสุขทางสายตา ไม้ดอกค่อนข้าง...

ซารามอ ไก่มาเลย์ สำหรับคนนิยมไก่เล็กแต่สวย

มีโอกาสได้จับเข่านั่งคุยกับ คุณกิตติชัย ไกลถิ่น ประธานชมรมผู้เพาะพันธุ์ไก่ซารามอประเทศไทย ถึงการเลี้ยงไก่ซารามอ ความนิยม การเพาะพันธุ์ การจัดการประกวด...

สะเดา ผักรสขมที่นิยมกินแก้หนาว

เมื่อเข้าสู่ความหนาวเย็นอย่างจริงจัง หลังพายุใหญ่ลูกสุดท้าย “ปาบึก”ผ่านไป เอหรือว่ายังจะมีพายุอีกหลายลูกชั่งเถอะ แต่ระยะนี้ ดอกสะเดากำลังสดน่ากิน เป็น...

หนุ่มสพรรณฯ ทำเกษตรปลอดภัย สร้างรายได้เป็นรายวัน

“การที่คนเราจะมาทำเกษตร ต้องร้อนให้เป็น เย็นให้พอ รอให้ได้” เป็นคติประจำใจของ คุณอลงกรณ์ บุพสังข์ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 185 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกร่าง อำเภ...

สาววัยเกษียณ ทำเกษตรอินทรีย์รอบบ้าน มีรายได้ 400-500 บาทต่อวัน

จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้น ทำให้หลายๆ คน รายรับไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เห็นได้จากสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ...

‘ลูกชิด’ มาจากต้น ‘ต๋าว’ ไม่ใช่ ‘ต้นจาก’ ปลูกนานกว่า 10 ปี ถึงได้กิน!...

“ต๋าว” เป็นไม้ป่าชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า อะเร็นกา พินนาตา (Arenga  pinnata Merr.) อยู่ในวงศ์ Palmae พวกเดียวกับมะพร้าว ต้นตาล หรือปาล์มต่างๆ ต้...

ไก่แสมดำ อุทัยธานี สัตว์เลี้ยงพื้นบ้าน หายาก ราคางาม

ความโดดเด่นของจังหวัดอุทัยธานี หากไม่นับรวมสถานที่ ก็น่าจะเป็นปลาแรดในลุ่มน้ำสะแกกรัง ที่มีความโดดเด่นขีดสุด ที่เมื่อเอ่ยถึงปลาแรด ก็เข้าใจได้ทันทีว่า...

การตกกล้าข้าวบนแห้ง ที่เวียดนาม

จากการที่เกษตรกรเวียดนาม เป็นผู้ริเริ่มในการทำนาครั้งที่สอง แบบหว่านน้ำตมเป็นประเทศแรกของอาเซียน จนหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยนำมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบั...

ดีต่อใจด้วย “ดีบัว” ช่วยบำรุงหัวใจ-สมอง ลดความดัน ตำหรับยาอาเซียน

“ดีบัว” มีสรรพคุณที่สืบทอดบอกกล่าวมานับร้อยปีว่า ช่วยบำรุงหัวใจ กินแล้วหัวใจชุ่มชื่น ในการศึกษาใหม่ๆ และประสบการณ์ในปัจจุบัน พบว่าดีบัวช่วยขยายหลอด...

ไปดู “อัลฮัม – เข็มเงิน” ข้าวพื้นเมือง ของดีเมืองสตูล

กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำรวจพบว่า ชาวสตูลส่วนใหญ่ยึดอาชีพทำสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันเป็นหลัก มีพื้นที่ปลูกข้าวเพียง 82,425 ไร่ ข้าวที่ผลิตได้ในท้องถิ่นมีปริ...

เรื่องน่าสนใจ