ปลาไหลสวน สัตว์น้ำหายาก

ช่วงที่โปรแกรมไลน์ กำลังได้รับความนิยมใหม่ๆ มีสติ๊กเกอร์ไลน์แบบหนึ่ง ที่วาดเจ้าปลาไหลสวนเป็นตัวการ์ตูนจำหน่าย ซึ่งต้องยอมรับว่า เจ้าปลาไหลสวนน่ารักชนิดนี้ ได้รับความนิยมมาจากเว็บไซต์ของญี่ปุ่น ที่ชื่อ anaco.crap.jp มาก่อน

ปลาไหลที่พบในท้องทะเลไทย แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ กลุ่มปลาไหลมอเรย์ และ กลุ่มปลาไหลสวน และที่เห็นในคลิปวิดีโอ คือ กลุ่มปลาไหลสวน ซึ่งเป็นปลาไหลขนาดเล็กเท่านิ้วก้อย ลักษณะตัวกลมยาว ชอบอาศัยอยู่ตามลานทราย แทรกตัวอยู่ในพื้นทราย และโผล่หัวขึ้นมามองดูความปลอดภัยรอบข้าง เมื่อมีอาหารเล็กๆ ลอยมาตามน้ำ เจ้าปลาไหลสวนจะยืดตัวยาวเพื่อจับอาหารที่ลอยมา

สาเหตุที่เรียกว่า ปลาไหลสวน น่าจะมาจากการโผล่หัวขึ้นมาเป็นสายเรียงรายราวกับต้นไม้ที่ปลูกไว้ลานสวน

ปลาไหลสวน จัดเป็นสัตว์น้ำหายาก จะอาศัยอยู่ในรูที่ฝังอยู่ใต้พื้นทรายใกล้กับแนวปะการังมักอยู่กันเป็นกลุ่มอาจมีจำนวนมากถึงหนึ่งพันตัวเลยทีเดียว