ส้มโอบ้านแท่น ชัยภูมิ มาแรง 12 ไร่ 1 ล้านบาท จีนรับซื้อ

ว่าที่พันตรีวิเวก จงสูงเนิน เกษตรอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยถึงสถานการณ์ การปลูกส้มโอของอำเภอบ้านแท่นว่า ปัจจุบันพื้นที่ปลูกให้ผลผลิตแล้ว 510 ไร่ โดยเฉลี่ยแล้ว พื้นที่ 1 ไร่ ปลูกได้ จำนวน 36 ต้น เมื่อส้มโออายุต้น 5 ปีขึ้นไป เก็บผลผลิตได้ 100 ผล ต่อต้น ต่อปี แต่ละผลมีน้ำหนักเฉลี่ย 1.3-1.8 กิโลกรัม พันธุ์ที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ทองดี

o1

“ส้มโอบ้านแท่น ปลูกมากที่ตำบลบ้านแท่นและสามสวน จุดเริ่มต้นของงานปลูกส้มโอนั้น เมื่อปี 2530 นายบุญมี นามวงศ์ นำมะม่วงจากอำเภอบ้านแท่นไปจำหน่ายยังตลาดสี่มุมเมือง เมื่อนำผลผลิตไปถึงตลาดพบว่ามีความเสียหายไม่น้อย ขณะที่ส้มโอจากนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ขนย้ายไม่เสียหาย นายบุญมีจึงไปซื้อกิ่งพันธุ์ส้มโอทองดี จากนครชัยศรี มาปลูกที่อำเภอบ้านแท่น พื้นที่ปลูกแต่เดิมไม่มากนัก แต่เนื่องจากจำหน่ายได้ดี จึงขยายพื้นที่เพิ่ม ปัจจุบันมีผู้ค้าชาวจีนมาซื้อ ราคาส้มโอทองดี กิโลกรัมละ 43 บาท เกษตรกรมีความพึงพอใจมาก เกษตรกรบางรายปลูกส้มโอ 12 ไร่ ได้เงิน 1 ล้านบาท ปีหนึ่งๆ ส้มโอนำเงินเข้าสู่อำเภอบ้านแท่น ไม่ต่ำกว่า 60 ล้านบาท” ว่าที่พันตรีวิเวก กล่าว

o2

ว่าที่พันตรีวิเวก กล่าวว่า พื้นที่ปลูกส้มโออำเภอบ้านแท่น มีลักษณะเฉพาะ คือเป็นดินร่วนปนลูกรัง อยู่ในเขตชลประทานอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร ผลผลิตที่ได้ออกมาจึงมีสีสวย รสชาติหวานอมเปรี้ยว กุ้งใหญ่ เนื้อแห้ง ไม่แฉะ ผลผลิตออกช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม

o3

“นอกจากจีนซื้อแล้ว ตามภาคอีสานเกษตรกรส่งขายมีตราของอำเภอบ้านแท่นในห้างแม็คโคร รวมทั้งบางห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพฯ เนื่องจากเกษตรกรปลูกแล้วมีรายได้ดี นายอำเภอบ้านแท่น จึงให้การสนับสนุนขยายพื้นที่ปลูกอีก 500 ไร่ ตามโครงการของจังหวัด นอกจากอำเภอบ้านแท่นแล้ว ทางอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ก็ปลูกส้มโอเช่นกัน ซึ่งรสชาติที่ได้ก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไป” ว่าที่พันตรีวิเวก กล่าว

                       สำหรับผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติม หรือซื้อผลผลิต สอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ (089) 583-9649