ฮือฮา! เกษตรกรสงขลา แห่โค่นยางปลูกกล้วยหอมทองป้อนตลาดญี่ปุ่น ปลื้มตลาดรับไม่อั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางปวีรัตน์ พรหมเลิศ เลขานุการกลุ่มปลูกกล้วยหอมทองนาทวี เปิดเผยว่า กลุ่มปลูกกล้วยหอมทองนาทวี ได้ขยายผลต่อยอดตามโครงการปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก ที่ทำสัญญารองรับกับทางบริษัท แพน แปซิฟิค ฟู้ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น สมาชิกในกลุ่มได้โค่นสวนยางพาราบางส่วน เพื่อทดลองปลูกกล้วยหอมทอง ผสมผสานกับผักสวนครัว สร้างรายได้ระหว่างรอการเจริญเติบโตของกล้วยหอมทอง ระหว่างต้นกล้วยเพื่อเป็นการไล่แมลงที่จะมาชอนไชอีกด้วย

201610051139224-20041020085619-768x512

“กล้วยหอมทองอำเภอนาทวี มีทั้งแปลงที่พึ่งปลูกได้ 1-2 เดือน 3-5 เดือน และจะครบกำลังเก็บผลผลิตล๊อตแรกในกลางเดือน ต.ค. ประมาณ 100 ไร่ ราคาประกันขั้นต้นที่ กก.ละ 10 บาท แต่ในขณะนี้บริษัทฯให้ราคาขั้นต้นที่ กก.ละ 15 -17 บาท และรับซื้อผลผลิตไม่อั้น”

201610051139225-20041020085619-768x512

นางปวีรัตน์ กล่าวว่า ในภาพรวมผลผลิตกล้วยหอมทองของเกษตรกรนาทวีที่เข้าร่วมโครงการ ผลผลิตน่าพึงพอใจ เป็นการเริ่มต้นที่ดีของการปลูกกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออก เกษตรกรมีกำลังใจ และมีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงราคายางพาราตกต่ำ ขณะนี้มีแปลงทดลองและสมาชิกในกลุ่มจะคอยเป็นพี่เลี้ยงในการดูแลทั้งกระบวน การควบคุมคุณภาพการผลิต การให้น้ำ การใส่ปุ๋ย ระยะเวลาการปลูก การป้องกันแมลง เพื่อผลผลิตให้ได้คุณภาพตรงตามที่ตลาดต้องการ