เจาะเส้นทางผลไม้ทำเงิน “แก้วขมิ้น” ข้ามแดนยึดไทย

แม้ว่าประเทศไทยจะสามารถปลูกและส่งออกมะม่วงได้มากมายหลายสิบชนิด แต่วันนี้กลับพบว่า ความต้องการบริโภค “มะม่วงแก้ว”เพิ่มขึ้นเท่าตัว และไทยยังผลิตมะม่วงแก้วนอกฤดูได้ไม่เพียงพอกับความต้องการ นี่คือช่องว่างการตลาดที่ทำให้ “มะม่วงแก้วขมิ้น”จากกัมพูชารุกเข้ามายึดตลาดเมืองไทย

สำหรับมะม่วงแก้วขมิ้น ปลูกมากที่ประเทศกัมพูชา เพราะสภาพดิน อากาศ ปริมาณน้ำฝน ความชื้นเหมาะสม จึงให้ผลดกมาก และยังมีรสชาติหวาน กรอบ อมเปรี้ยวน้อยกว่ามะม่วงแก้วของไทย ลักษณะเนื้อมาก ผลใหญ่ เนื้อมีสีเหลืองสวยงามเหมือนขมิ้น โดยเฉพาะตรงไส้จะเหลืองจัด จึงเป็นที่มาของชื่อมะม่วงแก้วขมิ้น หรือมะม่วงไส้ขมิ้น แต่มีชื่อเป็นทางการว่า “พันธุ์ละเมียด”

ข้อมูลปี 2557 กัมพูชามีเนื้อที่ปลูกทั้งหมด 65,250 เฮกตาร์ หรือประมาณ 391,500 ไร่ ผลผลิตส่งขายไทย 30% และเวียดนาม เกาหลี จีน 70% ปลูกมากใน 8 จังหวัด คือ กัมปงสะปือ (ปลูกมากที่สุด 243,750 ไร่) กัมปงจาม กันดาล ตะแก้ว ตบูงขมุม เสียมเรียบ พระตะบอง และบันเตียเมียนเจย

วันนี้มะม่วงแก้วขมิ้นเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของกัมพูชา ผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดในเดือนตุลาคม-พฤษภาคม แต่เว้นระยะหมดรุ่นเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม และผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายในเมืองไทยเมื่อ 5-6 ปีที่ผ่านมา เพราะมะม่วงไทยขาดตลาด และโรงงานแปรรูปส่งออก มีความต้องการวัตถุดิบจำนวนมาก

อีกทั้งด้วยรสชาติที่ถูกปากคนไทย เนื้อหนา สีเหลืองสวย จึงเป็นที่นิยมบริโภคของคนไทยเป็นอย่างมาก คาดว่ามีมะม่วงแก้วขมิ้นส่งเข้ามาเมืองไทยวันละ 1,000 ตัน

3

เส้นทางของมะม่วงแก้วขมิ้นส่วนใหญ่มาจากจังหวัดกัมปงสะปือ และเป็นเจ้าของสวนรายใหญ่ปลูกหลายหมื่นไร่ บางรายเกือบแสนไร่ มีผู้รับซื้อเข้าไปซื้อถึงสวนทั้งคนจีน คนไทย กัมพูชา จากนั้นจะขนส่งด้วยรถตู้ รถปิกอัพ รถ 6 ล้อ 10 ล้อมาไทยตามเส้นทางผ่านพนมเปญ ตะแก้ว กำปงชนัง โพธิสัตว์ พระตะบอง และจังหวัดไพลิน ถึงด่านชายแดน บ้านผักกาดและบ้านแหลม อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี รวมระยะทางกว่า 400 กิโลเมตร

เมื่อถึงด่านบ้านแหลม บริษัทส่งออกของจังหวัดไพลินต้องจัดทำพิธีการศุลกากรผ่านด่านเข้ามาด่านไทย กระจายให้ลูกค้าประจำ สำหรับที่ด่านบ้านผักกาด มีผู้นำเข้ามากเกือบ 20 ราย มีพื้นที่โรงพักสินค้าและคัดเกรด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ1.มะม่วงตะกร้า แพ็กตะกร้าละ 25-30 กิโลกรัมเพื่อบริโภคผลสด ส่งให้ลูกค้าตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง และทั่วประเทศ

2.มะม่วงโรงงาน ส่วนใหญ่ป้อนให้โรงงานแปรรูปที่จันทบุรี ราชบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ และทั่วไป โดยแนวโน้มจะส่งขายโรงานแปรรูปเพิ่มมากขึ้น เพื่อนำไปทำมะม่วงแช่อิ่ม หรืออบแห้งจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดจีนมีออร์เดอร์ล่วงหน้ามาแล้ว

ขณะที่ราคามะม่วงในช่วงนี้ต้นทางจากสวนอยู่ที่ 6-7 บาท/กิโลกรัม เมื่อนำมาส่งที่ตลาดชายแดนราคา 12-13 บาท/กก. ส่วนราคาขายปลีกทั่วไปเฉลี่ยกิโลกรัมละ 30-35 บาท และราคารถเข็นขายผลไม้ สามารถทำราคาได้สูงถึงลูกละ 20-25 บาท ส่วนมะม่วงแปรรูปแช่แข็งสร้างมูลค่าเพิ่มได้ไม่ต่ำกว่า 75 บาท/กก.

วันนี้มะม่วงแก้วขมิ้นไม่ธรรมดาแล้ว…!