เดินตามพ่อ’หลุมพอเพียง’การทำเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ

สวนเกษตรแบบผสมผสานที่นำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ บนพื้นที่ 5 ไร่ 2 งาน พร้อมกับต่อยอดงานเกษตรด้วยการทำ “ฟาร์มสเตย์” เป็นอีกหนึ่งหลักคิดของคุณวโรชา จันทรโชติ เจ้าของสวนวโรชา ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

คุณวโรชาบอกว่า การทำเกษตรผสมผสาน หรือไร่นาสวนผสมเป็นการทำเกษตรที่ไม่เจาะจงชนิดของพืชที่ปลูก โดยภายในพื้นที่สามารถปลูกพืชพรรณนานาชนิด ที่เอื้อเฟื้อต่อกันได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก สมุนไพร ผักพื้นบ้าน ผักป่า ผักสวนครัว และอื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่าง

…ภายในสวนวโรชาแห่งนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจ ติดตามได้จากคลิป

สวนวโรชา ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สวนวโรชา ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

dsc04237-768x513

“ฟาร์มสเตย์” เป็นอีกหนึ่งหลักคิดของคุณวโรชา จันทรโชติ

dsc04231-768x513

หลุมพอเพียง ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก

dsc04229-768x513 dsc04243-768x513

ผลผลิตจากสวน ปลอดสารเคมี

dsc04251-768x513

ตอนกิ่งมะละกอ ได้ผลเร็ว ลูกดก

dsc04238-768x513

ปลูกไม้ดอก พืชผักอายุสั้นเก็บขายรายวัน

dsc04252-768x513

คุณวโรชา จันทรโชติ