ส้มจุกจะนะ สงขลา มีผลผลิต พฤศจิกายน-ธันวาคม กก.ละ 100 บาท

ส้มจุก ชื่อวิทยาศาสตร์  Citrus reticulata  เป็นส้มในกลุ่มส้มเปลือกล่อนเช่นเดียวกับส้มโชกุน และส้มเขียวหวาน มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากส้มชนิดอื่น คือบริเวณขั้วผลมีปุ่มยื่นออกมาคล้ายจุก ภาษาท้องถิ่นภาคใต้เรียกส้มชนิดนี้ว่า “ส้มแป้นหัวจุก” แหล่งปลูกดั้งเดิมอยู่ที่ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตามประวัติที่เล่าสืบต่อกันมาส้มจุกมีการเพาะปลูกมาก่อน ปี พ.ศ. 2444

%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%811

คุณจำเริญ จันทร์ศรีคง เกษตรอำเภอจะนะ ให้ข้อมูลว่า พื้นที่ปลูกส้มจุกกระจัดกระจาย แต่รวมทั้งอำเภอมีประมาณ 100 ไร่ ปัจจุบันคนท้องถิ่นพยายามฟื้นฟู ซึ่งได้งบจากผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการ

คุณจำเริญบอกว่า ทุกวันนี้ ส้มจุกถือว่าเป็นผลไม้หารับประทานยาก จุดเด่นส้มจุกมีกลิ่นหอม รสชาติหวานอมเปรี้ยว เนื้อสีขาวอมเหลือง เคยวัดความหวานได้ 7 องศาบริกซ์ ขนาด 3-4 ผลต่อกิโลกรัม

ผลผลิตออกช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม นี้

ราคากิโลกรัมละ 100 บาท

ต้องการซื้อกิ่งพันธุ์ และผลผลิต สามารถติดต่อข้อมูลได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ โทร.074-207087 และ 085-8936391