ช่างเสริมสวย ใช้เวลาว่างทำเกษตร เป็นอาหารตาและบริโภคได้

เมื่อหลายวันก่อนผู้เขียนมีโอกาสเป็นคณะกรรมการประกวดผลงานเด่นหมู่บ้านปรองดอง ซึ่งประกวดผลงานทั้งสิ้น 5 กิจกรรม และหนึ่งในนั้นคือ กิจกรรมสวนผักบ้านพอเพียง ได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 11 บ้านต๊ำพระแล ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประทับใจ เมื่อเห็นผลงานและข้อเท็จจริงการปลูกผักสวนครัวหรือผักผลไม้สำหรับบริโภคในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายหากเหลือสามารถแบ่งแจกจ่าย หรือขายเป็นรายได้เข้าครอบครัวอีกด้วย ไปที่บ้านของ คุณพิมพ์นภา พรหมเสน ที่ปลูกพืชผักและไม้ยืนต้นไว้อย่างมากมาย รวมทั้งข้าวที่ปลูกแบบขั้นบันได

คุณพิมพ์นภา พรหมเสน กับเห็ดที่เพาะ
คุณพิมพ์นภา พรหมเสน กับเห็ดที่เพาะ

สอบถามคุณพิมพ์นภา ได้ความว่า เป็นภรรยาของผู้บริหารสำนักงานเขตการศึกษา และใช้บ้านพักเปิดร้านเสริมสวย หากว่างจากงานในช่วงกลางวัน หรือช่วงเช้าและเย็นที่ปลอดลูกค้าก็ลงทำสวน ซึ่งก็อยู่ในบริเวณบ้านเช่นกัน ทำการปลูกพืชผักและผลไม้ในบริเวณบ้าน มีแนวคิดจากการที่อยากจะมีอาหารที่สดและปลอดภัยไว้กิน จึงใช้ช่วงเวลาช่วงเช้าและช่วงเย็น ทำสวน โดยปลูกทุกอย่างที่กินได้ และเพื่อความสวยงามก็จะใช้พืชผักต่างๆ มาจัดสวนหย่อม ซึ่งได้ทั้งความสวยงามและเป็นแหล่งอาหาร

การปลูกผักตามฤดูกาลนั้นจะได้ผลดีกว่าทำนอกฤดู จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคแมลงรบกวน ที่บ้านนี้จะใช้น้ำส้มควันไม้แทนยาฆ่าแมลง หน้าหนาวจะปลูกพืชผักพวกกะหล่ำปลี บล็อกโคลี่ คะน้า กะหล่ำดอก หน้าฝนจะปลูกพวกไม้เลื้อย เช่น บวบต่างๆ แตงกวา ฟักทอง ฟักเขียว หน้าร้อนแดดแรงมาก จะปลูกผักที่มีใบแข็งแรง เช่น พริก มะเขือ ข้าวโพด ฟักทอง กะเพรา โหระพา ซึ่งสามารถปลูกได้ทุกฤดูกาล ส่วนการทำนาในบ่อซีเมนต์ ในระยะยาวคิดว่าคุ้ม เพราะปลูกได้ปีละ 3 ครั้ง ไม่มีปัญหาเรื่อง ปู หอย ที่จะมากัดกินต้นข้าว ควบคุมปริมาณน้ำได้ ไม่ต้องใช้ยาฆ่าหญ้า เป็นข้าวที่ปลอดภัยจริง ในนายังสามารถเลี้ยงกบ ปลาดุก

ผักสวยงามมาก
ผักสวยงามมาก

เป็นการใช้พื้นที่คุ้มค่าตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นความสุขที่เราสร้างได้ มีหลายคนเข้ามาดูแล้วนำกลับไปปรับใช้ในพื้นที่หรือบ้านของตนเอง เมล็ดพันธุ์ผักต่างๆ เมื่อแก่ก็จะเก็บแล้วส่งให้คนที่ขอมาทางเฟซบุ๊ก โดยส่งให้สำหรับคนที่ส่งซองแสตมป์มาและจ่าหน้าซองถึงตนเองด้วย

นาข้าวแปลงเล็กๆ
นาข้าวแปลงเล็กๆ

จากคำถามที่ได้ความรู้ทางการเกษตรมาจากไหน คุณพิมพ์นภาบอกว่า เป็นลูกหลานของเกษตรกรอยู่แล้ว และศึกษาจากหนังสือและสื่อต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีมากมายหลายทาง แล้วนำมาปรับใช้ การทำการเกษตรของตนเองนั้นเกิดจากใจรักและเพื่อสุขภาพ ไม่ได้มีคนมาบอกว่าจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ เมื่อศึกษาพบและประกอบกับประสบการณ์ที่เห็นพ่อแม่ทำมาก่อน แต่เป็นการทำแบบวิถีเดิม ตนจึงนำมาปรับให้เข้ากับสภาพในปัจจุบัน

สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้สอบถามได้ที่ คุณพิมพ์นภา พรหมเสน หมู่ที่ 11 บ้านต๊ำพระแล ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ (082) 185-2047