ชมชีวิตชุมชนพอเพียง อ.สูงเนิน ตามรอยพ่อหลวง พึ่งตัวเอง รอดปัญหาราคาข้าวตกต่ำ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 พื้นที่ตำบลเสมา  อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ได้มีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ได้มีการดำรงชีวิตที่ยึดหลักพอเพียง ตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลุยเดช โดยได้มีการจัดสรรพื้นที่ในการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิด รวมทั้งการเพาะปลูกข้าว เพื่อใช้เอาไว้ในการอุปโภคบริโภค และหรือจากการอุปโภคบริโภคก็จะทำการแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้าน และเมื่อเหลือจากเพื่อนบ้านก็จะนำไปจำหน่ายในชุมชนข้างเคียง จนทำให้ชุมชนแห่งนี้นั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

201611071039073-20041020133743

นายทองเพชร สูงชัยยา หนึ่งในชาวบ้านที่อาศัยในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เปิดเผยว่า ถึงสถานการณ์ราคาข้าวที่ตกต่ำอยู่ในขณะนี้ทางชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ก็ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว เนื่องจากทางชุมชนได้มีการเพาะปลูกข้าวไว้เพื่อนในการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอต่อชุมชน และเมื่อเหลือแล้วจึงจะนำไปจำหน่าย ซึ่งทำแบบนี้มาโดยตลอดโดยยึดหลักพออยู่พอกิน ทำเท่าที่กิน และพื้นที่โดยรอบก็จะมีการช่วยกันปลูกผักสวนครัวและพืชผลิตชนิดอื่นๆไปควบคู่กัน เพราะว่าเมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวจะได้ไม่ต้องรอการเก็บเกี่ยวผลผลิตชนิดเดียว ซึ่งก็จะทำให้มีรายได้ที่เข้ามาภายในชุมชนทั้งรายวันและรายเดือน

201611071039072-20041020133743-768x510

“ตนเองยอมรับว่าพื้นที่แต่เดิมนั้นมีความแห้งแล้งไม่สามารถที่จะทำการเพาะปลูกพืชได้ ทำให้ชาวบ้านนั้นก็ช่วยกันพัฒนาดินมาอย่างต่อเนื่อง จนล่าสุดผืนดินนั้นกลับมามีความชุ่มชื่นจนสามารถที่จะปลุกพืชผลทางการเกษตรได้หลากหลายชนิด ดังนั้นตนเองจึงคิดว่าทุกพื้นที่ของเกษตรกรควรที่จะมาการจัดสรรพื้นที่ของตนเองในการที่จะแบ่งปันส่วนการปลูกพืชแต่ละชนิดในพื้นที่ของตน ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงของปวงชน” นายทองเพชร กล่าว