สหกรณ์ตรังร่วมใจ ช่วยเหลือชาวนา รับซื้อข้าวสารจากสหกรณ์ภาคอีสานมากระจายสู่ผู้บริโภคเพื่อช่วยระบายผลผลิต

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จังหวัดตรัง ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดตรัง ได้แก่  สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด  สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จำกัด   สหกรณ์การเกษตรเมืองตรัง จำกัด  ,สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จำกัด ได้เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวในพื้นที่ภาคอีสาน  มีสหกรณ์ที่เข้าร่วมดำเนินการได้แก่  ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ สหกรณ์การเกษตร พิมาย จำกัด สหกรณ์การเกษตรโนนสูง จำกัด จังหวัดนครราชสีมา  สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนำข้าวสารของเกษตรกรสมาชิกมาวางจำหน่ายที่สหกรณ์ และสถานีบริการน้ำมันของสหกรณ์ในราคาทุน  ซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิ 100%  บรรจุถุง 5 กิโลกรัม และยังเป็นการกระจายสินค้าและนำข้าวสารที่มีคุณภาพจากเกษตรสมาชิกสหกรณ์สู่ผู้บริโภคโดยตรง อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการบริโภคข้าวคุณภาพของสหกรณ์และช่วยระบายข้าวสารสู่ตลาด เพื่อเร่งซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรสมาชิก ซึ่งจะช่วยให้ราคาข้าวเปลือกขยับตัวสูงขึ้น โดยในปีที่ผ่านสหกรณ์ในจังหวัดตรัง สามารถจำหน่ายข้าวสารได้กว่า 58.76  ล้านบาท

ด้านนางโสรนาถ  อยู่อำไพ  ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด  จังหวัดตรัง  ในฐานะเป็นศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค เปิดเผยว่า ขณะนี้ สหกรณ์การเกษตรย่าน ตาขาว จำกัด ได้เชื่อมโยงเครือข่าย ฯ  กับสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวสารจากภาคอีสาน  เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับสมาชิกของสหกรณ์ในราคาต้นทุน และยังกระจายข้าวสารให้เครือข่ายสหกรณ์ภายในจังหวัดตรังด้วย ซึ่งข้าวสารที่นำมาจำหน่าย แบ่งเป็นข้าวหอมมะลิ เต็มเม็ด  บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม  ของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด ตราเกิดบุญ จำหน่ายในราคาต้นทุน ถุงละ 165  บาท , ข้าวหอมมะลิ เต็มเม็ด  บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม  ของสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด  จังหวัดนครราชสีมา ตราพิมาย  จำหน่ายในราคาต้นทุน ถุงละ 160  บาท ,ข้าวหอมมะลิ เต็มเม็ด  บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม  ของชุมนุมสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด  ตราบุรีรัมย์ จำหน่ายในราคาต้นทุน ถุงละ 145  บาท ส่วนข้าวหอมมะลิหักท่อน บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม ของสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด  จำหน่ายในราคาทุน ถุงละ 95 บาท ซึ่งหากสหกรณ์ใดหรือหน่วยงานใดสนใจจะสั่งซื้อข้าวสารจากสหกรณ์ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ