เกษตรหนองบัวลำภู แจ้งเตือน..พืชถั่วกระทบหนาว

นายวรกุล  บุตรดาจักร หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู แจ้งเตือนเกษตรกรให้ระวังพืชกรตูลถั่วจะทบหนาว โดยถั่ว เป็นพืชที่ไม่ชอบอากาศหนาวเย็นที่อุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเชียส ซึ่งจะทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต โดยเฉพาะถั่วเขียวจัดทำเป็นพืชที่ไม่ชอบอากาศเย็นอย่างมาก หากอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส ในช่วงปลูกจะทำให้เมล็ดงอกช้า ต้นแคระแกรน แต่ถ้าถั่วเขียวกระทบอากาศหนาวเย็นในช่วงที่พืชโตแล้ว (อายุมากว่า 20 วัน ) ต่อเนื่องไม่เกิน 3 วัน ก็ยังสามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติแต่ถ้ากระทบอากาศหนาวเย็นนานเป็นสัปดาห์ จะทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต และผลผลิตลดลงอย่างมาก

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดหมายอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยในภาคเหนือตอนบน พบว่าในช่วงเดือนธันวาคม และเดือนมกราคม จะมีอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส ดังนั้น คำแนะนำในการปลูกถั่วเขียว คือ

  1. ให้ปลูกถั่วเขียวในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบอากาศหนาวเย็นในช่วงเดือนธันวาคมและเดือนมกราคม ในขณะที่พืชยังเป็นต้นกล้า อย่างไรก็ตามในเดือนธันวาคมและมกราคม หากอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส ยาวนานติดต่อกันเป็นสัปดาห์ ก็จะทำให้พืชผลผลิตลดลงอย่างมาก (ผลผลิตไม่คุ้มการลงทุน)
  2. ในพื้นที่มีแหล่งน้ำเพียงพอ ถั่วเขียวสามารถปลูกได้อย่างช้าสุดไม่ควรเกินเดือนกุมภาพันธ์ ถ้าปลูกหลังจากนั้นจะทำให้พืชเสียหาย เนื่องจากกระทบอากาศร้อนจัดในช่วงออกดอก ซึ่งจะทำให้ดอกร่วง
  3. ให้เฝ้าระวังและติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อใช้วางแผนการผลิตพืชต่อไป

สำหรับถั่วเหลือง และถั่วลิสงจะทนอากาศหนาวเย็นได้มากกว่าถั่วเขียว ถ้ากระทบอากาศหนาวเย็นต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส จะทำให้พืชงอกช้า และชะงักการเจริญเติบโต แต่เมื่ออากาศกลับเข้าสู่สภาวะปกติพืชก็สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ

หากมีปัญสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

โทร.0-4231-2045