ขนุนในบ้านเรา เคยมีกว่า 90 พันธุ์

เพราะเมื่อก่อน มีการขยายพันธุ์ขนุนด้วยเมล็ด จึงกลายพันธุ์ได้ลักษณะที่แปลกใหม่ เจ้าของจึงตั้งชื่อ แล้วเผยแพร่

              ขนุนยุคแรกๆ ที่รู้จักกันดีคือ ขนุนตาบ๊วย

              จากนั้นจึงเป็นยุคของ ฟ้าถล่ม ทองสุดใจ และจำปากรอบ ของจังหวัดปราจีนบุรี

              เวลาผ่านไป มีขนุนออกมาอวดโฉมในวงการเกษตรมากขึ้น ทำให้ผู้ปลูกและผู้บริโภค เป็นตัวชี้วัด ว่าขนุนพันธุ์ไหนควรจะปลูกและสืบหน่อต่อแนว

              ทำให้พันธุ์ขนุนส่วนใหญ่หายไป นับว่าเป็นที่น่าเสียดาย เพราะไม่มีการอนุรักษ์ไว้เหมือนไม้ผลชนิดอื่น

              เท่าที่เห็นอยู่ในขณะนี้ในตลาดมี ขนุนทองประเสริฐ ปีเดียวทะวาย มาเลเซีย และเหลืองบางเตย

              สำหรับ ขนุนพันธุ์ไพศาลทักษิณ ขนุนพันธุ์มหามงคล มีปลูกไว้ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเลย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรระยอง และเกษตรกรในภูมิภาคต่างๆ         

ขนุนอีถ่อ ผลยาวที่สุด
ขนุนอีถ่อ ผลยาวที่สุด

พันธุ์ขนุนของไทยนั้นมีเสน่ห์ อย่าง ขนุนอีถ่อ ผลยาวที่สุด ขนุนทองนาทวี น้ำหนักมากสุด เคยชั่งได้ 80 กิโลกรัม ต่อผล ขนุนปีเดียวทะวาย ปลูกแล้วให้ผลผลิตเร็วที่สุด เพียง 8 เดือน ก็ให้ผลผลิตแล้ว จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า “8 เดือนทะวาย”

               ต่อไปนี้คือ ชื่อพันธุ์ขนุนที่มีอยู่ในบ้านเรา สถานะนั้นมีอยู่น้อย มีอยู่มาก และสูญพันธุ์ไปแล้ว

               ดังต่อไปนี้ เรียงตามลำดับตัวอักษร จาก…ก-ฮ

              เกร็ดแก้ว ก้านเขียวทะวาย กินดิบด่านเกวียน แกงเมืองลับแล กิมเพียว

              เขียวข้างคด ขาวสมบัติ

              คุณหญิง คุณวิชาญ คอกเก้ง

             เจ๊กโต๊ะ จำปากรอบ จำปาศรีราชา จำปาดะขนุน จำปาระยอง

              โชควัฒนาเมล็ดลีบ แชมป์ภาคตะวันตก

             แดงจำปา แดงรัศมี แดงรังสี แดงแสงจันทร์ แดงสุริยา

             ตาบ๊วย ตะเภาแก้ว ตะเภาทอง ตาเล้ง

             ทองไพโรจน์ ทองสุดใจ ทองสัมฤทธิ์ ทองส้ม ทองหอม ทองนาทวี ทางควาย 1 ทางควาย 2 ทองประเสริฐ เทพประทาน ทองสมบัติ ทองอินโดแคระ ทองสิน ทองอดุลย์ ทะวายนายพล

            นาเสน น้ำขังยวง หนึ่งในพัน

             บ๊วยฉิมพลี เบาเปลือกหวาน บ้านกล่ำ

            ป้าเนียม ป้าจื๊อ ปีเดียวทะวาย

            ผู้พัน

            ไพศาลทักษิณ พระพิราพ เพชรราชา เพชรเขาเขียว เพชรดำรง เพชรเนื้อทอง

            ฟ้าถล่ม ฟ้าสีทอง

            มาเลเซีย แม่ไม้เมืองนนท์ แม่กิมไน้ แม่เนื้อหอม มะหวด แม่ทอม แม่น้อยทะวาย หมาร้องไห้

            หยก ยวงทอง โยธิน

            รุ่งทวี 70 รวงทอง เหรียญบาท เหรียญชัย เหรียญทอง    

รุ่งทวี 70
รุ่งทวี 70

เหลืองระยอง เหลืองไพรินทร์ เหลืองเขาน้อย เหลืองจีนแดง เหลืองตานาค เหลืองเรวดี เหลืองบางเตย เหลืองศรีชล เหลืองประไพร เหลืองพิชัย

            ศรีบรรจง

            สวนไม้เค็ด สีทอง สองสลึง สุบิน

           หูแร่ หัวกุญแจ        

            อีถ่อ แอปเปิ้ล อุดม 1

            ข้อเขียนนี้ ไม่ได้เขียนขึ้นเพื่อจะโปรโมทพันธุ์ หรือเพื่อขายต้นพันธุ์ แต่อยากให้ทราบว่า วงการขนุนเคยมีความหลากหลายทางด้านพันธุ์

             ผู้สนใจ ซื้อหาได้ตามสะดวก เช่น ที่บ้านหนองเต่า อำเภอเมืองปราจีนบุรี หรือร้านขายพันธุ์ไม้ทั่วไป งานขยายพันธุ์ทุกวันนี้ ทำได้เร็ว การปลอมปนจึงแทบไม่พบเห็นในปัจจุบัน

6
เนื้อขนุนทองประเสริฐ
ขนุนนายพลทะวาย
ขนุนนายพลทะวาย
ขนุนทองประเสริฐ ปลูกมากที่สุดในปัจจุบัน
ขนุนทองประเสริฐ ปลูกมากที่สุดในปัจจุบัน