มะพร้าว จีไอ เกาะพะงัน สุดเจ๋ง แปรรูปได้ ลูกละ 123 บาท

คุณสุมนรัตน์ นาคมณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบัน มะพร้าว ในอำเภอเกาะพะงันมีพื้นที่ปลูก 30,000 ไร่เศษ ทางอำเภอเกาะพะงันได้ยื่นจด จีไอ หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ปรากฏว่าผ่าน สาเหตุที่ได้รับ จีไอ นั้น เพราะผลผลิตมีคุณภาพดี โดยเฉพาะความมัน เมื่อนำเข้าห้องปฏิบัติการแล้ว ปรากฏว่ามีมากกว่าที่อื่น ช่วงนี้ (เดือนธันวาคม 2559) มะพร้าวราคาดีมาก จากแปลงปลูกของเกษตรกร จำหน่ายได้ ผลละ 17-19 บาท

คุณสฤษดิ์ โชติช่วง ประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน ในฐานะประธานศูนย์กำจัดศัตรูพืชชุมชนบ้านใต้ เล่าว่า ที่ผ่านมาเกษตรกรต่อสู้กับศัตรูมะพร้าว คือ ด้วงแรด ด้วงงวง แมลงดำหนาม และหนอนหัวดำ โดยที่ไม่ได้ใช้สารเคมีกำจัด แต่ป้องกันโดยชีววิธี คือเลี้ยงแตนเบียนกำจัดศัตรูมะพร้าวที่กล่าวมา ซึ่งแตนเบียนแต่ละสายพันธุ์ จะกำจัดศัตรูมะพร้าวได้ต่างกัน

img_0269

“ปีที่ผ่านมาได้งบประมาณจาก อบจ. 1 ล้านบาท มาเลี้ยงแตนเบียน ผลการป้องกันกำจัดได้ผลดีมาก หากได้งบประมาณแต่ละปี 3 ล้านบาท จะสามารถป้องกันครอบคลุมได้ทั้งเกาะ และทำสัก 5-6 ปี จะช่วยได้มาก ที่ผ่านมา ไม่ได้ทำทั้งหมด ทำให้มีการระบาดเพิ่ม…พื้นที่ปลูกมะพร้าวเกาะพะงัน 30,000 ไร่ พื้นที่ 1 ไร่ ปลูกได้ 20 ต้น ทั้งเกาะมีมะพร้าว 600,000 ต้น ปีหนึ่งมะพร้าวให้ผลผลิตได้ 90 ผล ต่อต้น ต่อปี รวมแล้ว 54 ล้านผล หากขายราคาต่ำๆ 10 บาท ทำเงินให้กับเกษตรกร 540 ล้านบาท ต่อปี จริงๆ แล้วมะพร้าวช่วงนี้ 17 บาท ลองคิดดู หากทำมะพร้าวอินทรีย์ รัฐให้งบประมาณสนับสนุนสัก 3-5 ล้านบาท เลี้ยงแตนเบียน ถือว่าคุ้มค่ามาก แต่ที่ผ่านมา เคยเสนอไปแล้ว แต่ไม่มีการตอบสนอง” คุณสฤษดิ์ กล่าว

คุณสฤษดิ์ กล่าวว่า มีผู้วิจัยแปรรูปมะพร้าวมีมูลค่าเพิ่ม 90 บาท แต่ทางกลุ่มทดลองแล้ว มีมูลค่าสูงถึง 123 บาท ต่อผล

ทางกลุ่มวิจัยมะพร้าว 1 ผล ออกมาดังนี้

  1. แปรรูปเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นได้ 83 มิลลิลิตร จำหน่าย 83 บาท
  2. น้ำมะพร้าวสด ขายได้ 15 บาท
  3. กะลาเผาถ่าน ขายได้ 15 บาท
  4. เปลือก ทำกระถางต้นไม้ ขาย 10 บาท

“ลักษณะของมะพร้าวที่นี่ มีผลกลมแป้น กลมรี และรียาว มีการผสมข้ามไปมา แต่คงลักษณะเด่น เป็นมะพร้าวเกาะพะงันที่มีเอกลักษณ์ เรื่องของพันธุ์มะพร้าว ไม่ได้เพาะจำหน่าย แต่หากสนใจสามารถสั่งจองได้ ทางศูนย์จะผลิตตามใบสั่ง ผู้สนใจข้อมูล สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ (089) 593-1513” คุณสฤษดิ์ โชติช่วง กล่าว