ตื่นตากองทัพนวัตกรรม ในงานฮอร์ติ เอเชีย-อะกริเทคนิก้า เอเชีย

ในปีนี้ เกษตรกรไทยและภูมิภาคเอเชียได้ตื่นตาตื่นใจอีกครั้งกับ “งานฮอร์ติ เอเชีย 2018” มุ่งนำเสนอเทคโนโลยีการปลูกพืชอัจฉริยะสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกพืชทุกประเภท และ “งานอะกริเทคนิก้า เอเชีย 2018” ที่มุ่งนำเสนอเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

เจ้าภาพร่วมและพันธมิตรนานาชาติ

งาน AGRITECHNICA ASIA และ Horti ASIA จัดโดย บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด และองค์กรการเกษตรแห่งเยอรมัน (DLG) ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตรเป็นเจ้าภาพร่วมอย่างเป็นทางการ โดยมีผู้สนับสนุนจาก กระทรวงอาหารและการเกษตรแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กระทรวงเกษตร ธรรมชาติ และคุณภาพอาหาร ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) สมาคมพืชสวนนานาชาติ (ISHS) และสมาพันธ์สมาคมเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ReCAMA) จึงทำให้การจัดงานประสบความสำเร็จอย่างงดงามในครั้งนี้

คุณเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมงาน

ภายในงานได้เปิดโซนใหม่ “Systems & Components Asia” โดย บริษัทชั้นนำ อย่าง Maschio Gaspardo และ องค์กรการเกษตรแห่งเยอรมนี ภายในโซนนี้จะมีการจัดสาธิตเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรชั้นสูงขั้นพื้นฐานที่แสดงให้เห็นถึงการใช้งานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด และการบำรุงรักษา ปรับปรุงคุณสมบัติของดินและการทำฟาร์ม

ในปีนี้ อะกริเทคนิก้า เอเชีย ได้เปิดตัว เวทีเกษตรแห่งอนาคต (Agrifuture Forum) เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านนวัตกรรมเกษตรแห่งอนาคต โดยมีการแบ่งปันถึงแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการใช้เทคโนโลยีโดรนในภาคเกษตร และเครื่องมือทางการเกษตรที่มีความแม่นยำสูง อีกทั้งยังมานำเสนอโมเดลเกี่ยวกับการแบ่งปันเครื่องจักรกลการเกษตร และจัดสัมมนาวิชาการอีกมากมาย อาทิ “การทำเกษตรแบบดิจิตอล” (Farming goes Digital) ซึ่งเป็นวิธีการในการทำการเกษตรสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล “เครื่องจักรเกษตรกรรมความแม่นยำสูงในการผลิตข้าว” และ “One for All, All for One” และความสำเร็จการโมเดลการใช้เครื่องจักรร่วมกัน เป็นต้น

อีกหนึ่งไฮไลต์ของการจัดงานคือ งานสัมมนาระดับโลก เกี่ยวกับ Horticultural Product Quality ที่จะเน้นถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากพืชสวน โดยระบุถึงความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกี่ยวกับคุณภาพผลผลิตในห่วงโซ่อุปทานช่วงหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งจัดโดย สมาคมพืชสวนนานาชาติ (ISHS) ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ในวันต่อมาเกษตรกรผู้ปลูกผักและผลไม้จะได้เรียนรู้จากนักวิจัยและผู้จัดแสดงสินค้า เพื่อใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวในการเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากพื้นที่เพาะปลูกไปสู่ผู้บริโภค

บรรยากาศภายในงานฮอร์ติ เอเชีย และ งานอะกริเทคนิก้า เอเชีย

คุณสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะเจ้าภาพร่วมจัดงานดังกล่าวอย่างเป็นทางการ ได้นำเกษตรกรกลุ่ม Smart Farmer และ Young Smart Farmer จาก 77 จังหวัด จำนวนกว่า 1,000 คน เยี่ยมชมงาน และพบปะกับบริษัทผู้ผลิตชั้นนำ ตลอดจนได้เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติต่างๆ ภายในงาน เพื่อใช้การจัดงานดังกล่าว เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรได้อย่างสมบูรณ์

นวัตกรรมเด่น ในงาน ฮอร์ติ เอเชีย 2018

บีเอเอสเอฟ โชว์แอปพลิเคชั่น

xarvio™ ตรวจสุขภาพพืช

บริษัท Digital Farming จำกัด ในเครือ บีเอเอสเอฟ ได้นำเสนอแอปพลิเคชั่นใหม่ในสมาร์ทโฟนที่ช่วยเกษตรกรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับประโยชน์จากการปฏิวัติการเกษตรยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โดรนเพื่อการเกษตรกรรม “อะกราส์ เอ็มจี-วันพี”

“xarvio SCOUTING” คือ แอปพลิเคชั่นตัวแรกที่จะช่วยให้เกษตรกรตรวจสอบและเฝ้าระวังสุขภาพของพืชในแปลงเพาะปลูกได้อย่างสะดวกและง่ายดาย ลดการติดเชื้อจากศัตรูพืช โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพียงแค่ใช้รูปภาพจากสมาร์ทโฟน xarvio SCOUTING สามารถช่วยเกษตรกรในการจำแนกวัชพืชต่างๆ รับรู้ได้ถึงโรคพืช วิเคราะห์ความเสียหายของใบ วัดการดูดซึมและนำเข้าไนโตรเจนของพืช ด้วยความพร้อมของข้อมูลนี้ เกษตรกรสามารถวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น และเลือกวิธีรักษาพืชที่ติดโรคพืชได้อย่างเหมาะสม

“xarvio™ FIELD MANAGER” เป็นแอปพลิเคชั่นตัวที่สองที่ถูกนำเสนอในงานครั้งนี้ โดยใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์รูปภาพจากดาวเทียมต่างๆ และข้อมูลอื่นๆ เพื่อสังเกตการณ์สภาพของพื้นที่เพาะปลูกของตนเอง และช่วยให้เกษตรกรเข้าใจความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ สำหรับการติดเชื้อโรคพืชต่างๆ และบ่งชี้ระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการฉีดพ่นและคำแนะนำถึงปริมาณการใช้

แอปพลิเคชั่น “xarvio™FIELD MANAGER แสดงสภาพแปลงเพาะปลูกพืช

“แอปพลิเคชั่น xarvio SCOUTING” ได้ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายในงาน ฮอร์ติ เอเชีย ในปีนี้ ส่วนแอปพลิเคชั่น “FIELD MANAGER” จะถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในปี 2562 โดยขณะนี้แอปได้สนับสนุนพืชผลต่างๆ อาทิ ข้าวโพด ถั่วเหลือง มันฝรั่ง และจะขยายการใช้งานไปยังพืชผลอื่นๆ อาทิ ข้าว อ้อย ในเร็วๆ นี้

แอปพลิเคชั่น xarvio™ ในสมาร์ทโฟน นับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของแผนก Agricultural Solutions ของ บีเอเอสเอฟ เป็นนวัตกรรมการเกษตรยุคใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลประกอบรวมเข้ากับความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีดิจิทัลระดับโลก นำมาวิเคราะห์ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาเครื่องมือ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรยกระดับการทำการเกษตรได้อย่างสูงสุด

ดีเจไอ เปิดตัว โดรนเพื่อการเกษตรกรรม

ดีเจไอ บริษัทเอกชนของจีน ซึ่งเป็นผู้นำด้านการผลิตภัณฑ์โดรนเพื่อการพาณิชย์ และเทคโนโลยีการถ่ายภาพจากอากาศชั้นนำระดับโลก ได้เปิดตัวโดรนเพื่อการเกษตรกรรมรุ่นใหม่ “ดีเจไอ อะกราส์ เอ็มจี-วันพี” (Agras MG-1P) ภายในงาน อะกริเทคนิก้า ในช่วงที่ผ่านมา

โชว์แอปพลิเคชั่น xarvio™ ตรวจสุขภาพพืช

โดรนเพื่อการเกษตรกรรม “อะกราส์ เอ็มจี-วันพี” เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีการควบคุมการบินที่ล้ำสมัยของดีเจไอเข้ากับเรดาร์ความแม่นยำสูง เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรและแม่นยำสูง เครื่องยนต์ 8 ใบพัด ของ อะกราส์ เอ็มจี-วันพี สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 10 กิโลกรัม เพื่อใช้บรรทุกของเหลวหรือน้ำยาเพื่อพ่นผลผลิตในไร่ และสามารถครอบคลุมพื้นที่ถึง 10 เอเคอร์ หรือประมาณ 25 ไร่ ต่อชั่วโมง โดยมีประสิทธิภาพมากกว่าการฉีดพ่นน้ำยาด้วยตนเองถึงกว่า 60 เท่า โดรนรุ่นนี้สามารถบินครอบคลุมพื้นที่ได้ 7 เมตร ต่อวินาที พร้อมพ่นสเปรย์น้ำยาที่รัศมี 4-6 เมตร อะกราส์ เอ็มจี-วันพี ยังสามารถปรับความแรงของการพ่นน้ำยาให้เหมาะสมกับความเร็วในการบินเพื่อรับประกันความทั่วถึงได้

อะกราส์ เอ็มจี-วันพี มาพร้อมระบบควบคุมการบินที่ดีเยี่ยมของดีเจไอ มีระบบเรดาร์ความแม่นยำสูงเพื่อความมั่นคงและความแม่นยำในการควบคุม ระบบเรดาร์แบบ 4-ใน-1 ที่ใช้มีระดับการป้องกันที่ IP67 และสามารถทำงานได้ทั้งตอนกลางวันและแม้ในพื้นที่แสงน้อย โดยจะไม่ได้รับการรบกวนจากระดับแสงหรือฝุ่นละออง

โดรน อะกราส์ เอ็มจี-วันพี ติดตั้งกล้องเอฟพีวี (FPV camera) เลนส์มุมกว้าง 123 องศาด้านหน้า เพื่อช่วยให้ผู้ควบคุมสามารถดูภาพวิดีโอเรียลไทม์แบบความละเอียดสูงผ่านหน้าจอบนรีโมทได้ทันที นอกจากข้อมูลการบินแบบเรียลไทม์แล้ว ผู้ใช้งานยังสามารถตั้งให้โดรนบินไปตามคำสั่งที่ตั้งล่วงหน้า โดยใช้กล้องเอฟพีวีเป็นตัวช่วยส่งภาพการบินขึ้นหน้าจอแบบเรียลไทม์

บู๊ธจัดแสดงนวัตกรรมของ บริษัท Digital Farming จำกัด

การส่งสัญญาณถูกขยายให้ครอบคลุมระยะถึง 3 กิโลเมตร ตัวควบคุม 1 ตัว สามารถควบคุมโดรน อะกราส์ เอ็มจี-วันพี ได้พร้อมกันถึง 5 เครื่อง โดรนจะมาพร้อมฟังก์ชั่นอัจฉริยะ เมื่อ อะกราส์ บินกลับสู่จุดตั้งต้นเพื่อชาร์จไฟ โดรนจะบินสู่จุดที่หยุดพ่นยาก่อนบินเพื่อฉีดพ่นยาต่อได้ แบตเตอรี่อัจฉริยะของโดรนนี้ติดตั้งอยู่ด้านในเครื่องที่มีการปกป้องอย่างแน่นหนา ให้ความปลอดภัยและความมั่นใจในการใช้งานได้สูงสุด โดรน อะกราส์ เอ็มจี-วันพี สามารถบินได้นานสูงสุด 9 นาที ระหว่างฉีดพ่นยา

โดรน อะกราส์ เอ็มจี-วันพี พร้อมจำหน่ายในประเทศไทยช่วงปลายเดือนกันยายน ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ราคาและผลิตภัณฑ์ดีเจไอ อะกราส์ เอ็มจี-วันพี กรุณาติดต่อ : [email protected]  หรือ https://www.dji.com/mg-1p