ผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนาง ของดีเมืองชุมพร

“กล้วยเล็บมือนาง” ผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญและขึ้นชื่อของเกษตรกรจังหวัดชุมพร ดังคำขวัญประจำจังหวัดว่า “ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ  แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก” จากคำบอกเล่าของคนในท้องถิ่น พบว่า กล้วยเล็บมือนาง เป็นกล้วยท้องถิ่น อันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดชุมพร มีรสชาติหอม หวาน อร่อยกว่ากล้วยเล็บมือนางที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ เนื่องด้วยพันธุ์กล้วย สภาพพื้นที่ สภาพภูมิอากาศ และจากการที่เกษตรกรในจังหวัดชุมพรจำนวนมากนิยมปลูกกล้วยเล็บมือนาง ทำให้ผลผลิตล้นตลาด จึงนำกล้วยเล็บมือนางมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด เช่น กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง กล้วยเล็บมือนางทอดกรอบ กล้วยเล็บมือนางอบเคลือบช็อกโกแล็ต และอื่นๆ ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตลอดมา

การเรียงกล้วยในแผงไม้ไผ่ ก่อนเข้าตู้อบ

สำหรับคุณค่าของ กล้วยเล็บมือนาง นั้นอุดมไปด้วยโพแทสเซียม ซึ่งเป็นแร่ธาตุจำเป็นต่อการทำงานของกล้ามเนื้อและประสาท ช่วยควบคุมความดันโลหิต และการเต้นของหัวใจให้เป็นปกติ ร่วมกับฟอสฟอรัสในการนำออกซิเจนไปยังสมอง ช่วยปล่อยพลังงานออกมาจากคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน และการสร้างไกลโคเจน ไม่ว่าจะเป็นกล้วยสดหรือตากแห้งจะมีน้ำตาลธรรมชาติอยู่มาก ซึ่งน้ำตาลเหล่านี้จะช่วยหมุนเวียนในกระแสโลหิตได้เร็ว เมื่อร่างกายเราได้รับก็สามารถนำไปใช้ได้ทันที

“ผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนาง” เป็นสินค้าประจำจังหวัดมาช้านาน สร้างรายได้และเป็นอาชีพเสริม ให้กับเกษตรกร เป็นการสร้างรายได้จากผลผลิตภายในท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยเล็บมือนางสามารถเก็บไว้รับประทานได้หลายวัน มีคุณค่าทางอาหาร แถมราคาก็ไม่แพง เหมาะเป็นของฝากและของกินเล่นสำหรับคนต่างถิ่นได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางของชุมพรเป็นที่รู้จักทั่วไปจนทุกวันนี้

กล้วยในตู้อบ

เมื่อลงสู่ภาคใต้ ถึงศาลพ่อตาหินช้างที่เคารพสักการะของผู้คนที่สัญจรผ่านไปมา จะได้ยินเสียงแตรรถยนต์ดังไม่ขาดสาย พอมองออกไปพบว่ามีแผงขายกล้วยเล็บมือนางเต็มสองข้างทาง มีทั้งเป็นเครือ เป็นหวี และที่แปรรูปแล้ว ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ซื้อว่าจะเลือกแบบไหนดี

กล้วยเล็บมือนางที่แปรรูปแล้วและยังไม่ได้แปรรูปเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชุมพร จึงทำให้เป็นที่รู้จักทั่วไปจนทุกวันนี้ ฉบับนี้ผู้เขียนขอแนะนำ ผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางแปรรูป ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเพื่อการแปรรูป ภายใต้ชื่อ “ภุมรินทร์” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้ที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ในปี 2549 และได้โอท็อป ระดับ 4 ดาว

แนวคิดและแรงบันดาลใจ

สร้างวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเพื่อการแปรรูป

“ภุมรินทร์”

ภายใต้ผลิตภัณฑ์ “ภุมรินทร์” นั้นมาจากความขยันและอดทนของ “ปรานี ภุมรินทร์” ซึ่งในอดีตเมื่อปี 2535 เคยเป็นลูกจ้างของกรมส่งเสริมการเกษตร เกิดความคิดอยากกลับมาอยู่บ้าน ในปี 2540 จึงย้ายกลับมาทำงานที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร จากนั้นลาออกจากงานมาเป็นแม่บ้าน และเห็นว่ากล้วยเล็บมือนางในชุมพรนั้นมีมากและยังเป็นสินค้าประจำจังหวัดอีกด้วย จึงได้คิดเพิ่มเติมคุณค่ากล้วยเล็บมือนางโดยวิธีการแปรรูปขึ้น

เริ่มจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร มีการจัดงานวันเกษตรขึ้น โดยทางสำนักงานฯ ให้เกษตรกรนำสินค้าการเกษตรทุกชนิดไปจำหน่ายได้ คุณปรานี ได้นำเอากล้วยน้ำว้าไปทอดขาย ปรากฏว่าขายดีมาก จึงเกิดความคิดว่า หากทอดกล้วยน้ำว้าก็ไม่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชุมพร จึงลองทอดกล้วยเล็บมือนางดู จากที่ไม่รู้เทคนิคและวิธีการทอดมาก่อน นำกล้วยมาทอดทั้งเปลือก ผลปรากฏว่า น้ำมันที่ทอดดำ หลังจากนั้น ก็ลองหาวิธีการทอดใหม่หลายวิธี โดยลองลอกเปลือกนอกออกก่อน แล้วค่อยนำกล้วยมาทอด สุดท้ายจึงประสบผลสำเร็จในที่สุด

แม่บ้าน ขยันขันแข็ง

ในการตลาดสำหรับการแปรรูปกล้วยเล็บมือนางทอดกรอบ คุณปรานี บอกว่า ใครๆ ก็สามารถทอดได้เหมือนกัน จึงคิดหาวิธีอบไล่น้ำมัน และลองให้คนทดลองชิมดูปรากฏว่า มีคนชอบ เพราะไม่อมน้ำมัน แถมยังเก็บไว้ได้นานหลายวัน สำหรับกล้วยทอดกรอบหรือกล้วยฉาบมี 2 รส คือรสหวานและรสเค็ม และมีการแต่งเติมรสชาติ เช่น เติมผงโอวัลติน พริกไทย และเพิ่มแคลเซียมโดยการเติมงาลงไปด้วย

จากกล้วยเล็บมือนางทอดกรอบ

เป็นกล้วยเล็บมือนางอบแห้ง

เมื่อกล้วยมีมากทอดไม่ทัน ทำให้กล้วยสุก เลยคิดหาวิธีแปรรูปเป็นกล้วยอบ (กล้วยสุก) ใช้วิธีตากแดด และใช้ถุงพลาสติกคลุมในหน้าฝน ซึ่งมีปัญหามาก ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ จึงลงทุนไปซื้อตู้อบมา 1 ตู้ มาอบกล้วย จากประสบการณ์ในการทำงาน จึงเกิดการพัฒนามาเรื่อยๆ จนสามารถรู้เทคนิคและวิธีการต่างๆ สำหรับวิธีการตากกล้วยนั้น คุณปรานี บอกว่า จะใช้แผงไม้ไผ่ในการตากกล้วย เพราะความร้อนไม่สูงมาก หากใช้แผงเหล็กหรือสแตนเลสจะเกิดรอยกดทับลึก ทำให้กล้วยอบไม่สวย

สำหรับตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ภุมรินทร์” วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเพื่อการแปรรูปนั้นจะจำหน่ายตามแหล่งต่างๆ โดยมีทั้งขายทั้งปลีกและขายส่ง หลายแห่ง อาทิ กรุงเทพฯ สุราษฎร์ธานี นครปฐม และวางขายบนห้างสรรพสินค้าในจังหวัดชุมพร คือ ห้างโลตัสและบิ๊กซี สำหรับกลุ่มที่ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรนั้นจะมีการผลิตและจำหน่ายทุกวัน

สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเพื่อการแปรรูป “ภุมรินทร์” มีสมาชิกในกลุ่มรวม 18 คน ซึ่งจะเป็นสตรีสูงอายุในชุมชน ซึ่งภายในกลุ่มนั้นจะส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนปลูกกล้วยไว้กินเองข้างบ้าน แล้วนำผลผลิตที่ได้มาแปรรูปหรือจำหน่าย โดยมีการประกันราคากล้วยไว้ที่ กิโลกรัมละ 4 บาท

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ “ภุมรินทร์” วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเพื่อการแปรรูป มีสินค้าจำหน่ายเป็น กล้วยเล็บมือนางทอดกรอบ กล้วยหักมุกทอดกรอบ กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง (เคลือบช็อกโกแล็ต) กล้วยน้ำหว้าอบแห้ง ทุเรียนทอดกรอบ

จากความขยันหมั่นเพียร ทำให้ประสบผลสำเร็จเป็น ผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนาง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “ภุมรินทร์” นั้น คุณปรานี บอกว่า ตนทำทุกอย่างแบบค่อยเป็นค่อยไป ทำแต่น้อย ค่อยๆ เพิ่มไปเรื่อยๆ ใช้ความรอบคอบและมีความพอประมาณ โดยได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพเสมอมา ซึ่งผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ของ “ภุมรินทร์” นั้น ก็มาจากความขยันขันแข็งของคุณปรานีและสามี จึงทำให้ตัวเองประสบผลสำเร็จมาได้จนถึงทุกวันนี้

หากผู้ใดสนใจซื้อและเลือกชมผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ “ภุมรินทร์” สามารถมาเยี่ยมชมได้ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเพื่อการแปรรูป 6/4 หมู่ที่ 2 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ 077-658-825, 087-265-1574 ได้ทุกวัน

บทความก่อนหน้านี้หนุ่มหนองจิก ปัตตานี เลี้ยงปลานิล-ทับทิม ลดต้นทุน แก้ปัญหาน้ำเค็มหมด
บทความถัดไป“อินทผลัม กินผลสดในเมืองไทย” ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจได้ มีตลาดรองรับ