“หงชา” ลดปริมาณคาเฟอีน ของมูลนิธิโครงการหลวง

ชา เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บผลผลิตจากใบ ยอดอ่อน และก้าน ของต้นชา นำมาผ่านกรรมวิธีแปรรูปหลากหลาย ได้ผลิตภัณฑ์จากชาออกมาหลายประเภท ซึ่งชาทุกชนิดสามารถทำได้จากต้นชาต้นเดียวกัน แต่ผ่านกรรมวิธีแตกต่างกันออกไป โดยผลิตภัณฑ์ “หงชา” เป็นชาของมูลนิธิโครงการหลวง  ผ่านกระบวนการหมักช่วยลดปริมาณคาเฟอีน

คุณสุภาพ ชาวนา นักวิชาการชา มูลนิธิโครงการหลวง กล่าวว่า หงชา เป็นชาที่ออกสู่ตลาด โดยเป็นชาที่ผ่านกระบวนการหมัก 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนชาวัตถุดิบที่นำมาใช้เป็นพันธุ์ชาอู่หลงเบอร์ 12  สำหรับกระบวนการแปรรูปเริ่มจากเก็บใบชาสด 1 ยอด 2 ใบ หรือ 1 ยอด 3 ใบมา แล้วนำใบชาสดมาผึ่งให้ความชื้นลดลง จากนั้นนำใบชาที่ผึ่งแล้วมานวดจนเซลล์เนื้อเยื่อในใบชาแตก ม้วนขดใบชาให้ยาวเป็นเส้น แล้วนำไปวางในชั้นหมักและเข้าสู่กระบวนการหมัก โดยผ่านกระบวนการอ็อกซิเดชั่น (oxidation) หมักจนได้สีและกลิ่นที่ต้องการ แล้วทำการอบแห้งใบชา จากนั้นคัดคุณภาพของชาและอบชาซ้ำอีกครั้ง เพื่อไล่กลิ่นความชื้นและกลิ่นที่ไม่พึ่งประสงค์ก่อนออกจำหน่าย

การหมักชาเต็มที่อาจทำให้ปริมาณสารต่างๆ ในใบชาลดน้อยลง โดยนักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าหงชามีคุณค่าและประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น ในหงชามีปริมาณคาเฟอีนน้อย จึงเหมาะสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องการปริมาณคาเฟอีนที่น้อย ช่วยบรรเทาอาการท้องเสีย ลดน้ำตาลและคอลเลสเตอรอลในเลือด และกรดไขมันในเลือด ลดปริมาณไกลโคเจน(glycogen) ในตับ ช่วยเพิ่มการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ ช่วยขับปัสสาวะ ป้องกันมะเร็งปอด มะเร็งผิวหนัง กระเพาะอาหาร ตับ ลำไส้เล็ก ชะลอความชราของร่างกาย  ช่วยบำรุงสมองป้องกันโรคพาร์คินสันและอัลไซเมอร์

วิธีการชงที่ให้ได้รสชาติที่อร่อย ตักชาลงในกาชงชาประมาณ 1 ใน 3 หรือ 1 ใน 4 ของกาชงชา เติมน้ำร้อนอุณหภูมิประมาณ 90-95 องศาเซลเซียส ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาที รินใส่ในกาพักชา แล้วจึงรินดื่ม ชาในกาชงชาสามรถเติมน้ำร้อนได้อีก 2 ครั้ง หรือจนกว่ารสชาติจะเจือจาง

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มูลนิธิโครงการหลวง โทรศัพท์ 0-5381-0765 ต่อ 104 หรือ 108 หรือ คุณสุภาพ ชาวนา โทร.08-1951-6019