เครื่องเกี่ยวข้าวขนาดเล็ก “จิ๋วแต่แจ๋ว” น้ำหนักเบา ต้นทุนต่ำ ใช้งานได้จริง

ในปีนี้ นับเป็นบททดสอบที่ยากและท้าทายสำหรับชาวนาไทย เมื่อเผชิญหน้ากับปัญหาอุปสรรคครั้งแล้วครั้งเล่า ทั้งปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในหลายพื้นที่ แต่พวกเขาก็สู้ไม่ถอย พยายามประคบประหงมต้นข้าวในแปลงนาให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆ ได้สำเร็จจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวในช่วงปลายปี ชาวนาต้องน้ำตาตกอีกครั้งเมื่อเจอปัญหาข้าวเปลือกราคาตกต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ภาครัฐบาลได้จัดทำโครงการรับประกันราคาข้าว โครงการจำนำ ยุ้งฉางข้าว รวมทั้งส่งเสริมให้ชาวนาผลิตข้าวสารบรรจุถุงออกขายกับผู้บริโภคโดยตรง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   

 

 เครื่องเกี่ยวข้าว ฝีมือ “วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย”

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเล็งเห็นว่า นอกจากเรื่องราคาข้าวแล้ว ปัจจุบัน ชาวนายังประสบปัญหาต้นทุนสูงจากการจ้างแรงงาน และปัญหาขาดแคลนแรงงานเก็บเกี่ยวข้าวในหลายพื้นที่ จึงได้พัฒนาเครื่องเกี่ยวข้าวรุ่นใหม่ ที่ดัดแปลงจากเครื่องตัดหญ้า สามารถเกี่ยวข้าวได้อย่างรวดเร็วกว่าการเกี่ยวด้วยเคียวตามปกติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รับมอบเครื่องเกี่ยวข้าวจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รับมอบเครื่องเกี่ยวข้าวจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

เมื่อ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ทางวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายได้เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ ในงานวันช่วยเหลือชาวนาอันเนื่องมาจากราคาข้าวเปลือกตกต่ำ ณ แปลงเรียนรู้สาธิตการเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องตัดหญ้า บ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย โดย คุณบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี คุณสมคิด จีนจรรยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ได้นำอุปกรณ์มาสาธิตเกี่ยวข้าวและมอบให้เทศบาลตำบลเวียงเหนือ จำนวน 10 เครื่อง เพื่อให้ชาวนาขอยืมไปใช้เกี่ยวข้าวในแปลงนา สำหรับลดต้นทุนในการเกี่ยวข้าวอีกด้วย

 

จุดเด่นนวัตกรรม

เครื่องเกี่ยวข้าวรุ่นใหม่ที่ดัดแปลงจากเครื่องตัดหญ้า เป็นผลงานประดิษฐ์ของคณะครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นำโดย คุณนิวัฒน์ เตวา หัวหน้าแผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน และ คุณคชานนท์ พงษ์สัญการ หัวหน้าแผนกสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ร่วมกับนักเรียนแผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน ชั้น ปวช. 1 ช่วยกันพัฒนาเครื่องเกี่ยวข้าวที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เพียง 300 กรัม

คณะทำงานตั้งใจทำงานตามหลักสโลแกนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ที่ว่า “ใช้งานได้ ต้นทุนต่ำ” โดยนำ “เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย” ตามท้องตลาด ซึ่งเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่เกษตรกรส่วนใหญ่มีใช้อยู่แล้ว นำมาดัดแปลงใบมีดให้มีความแข็งแรง ทนทานมากขึ้น จากนั้นนำโครงเหล็กรับข้าวมาประกอบกับเครื่องตัดหญ้า เชื่อมต่อกับเหล็กเส้นกลม โดยเสียต้นทุนค่าวัสดุผลิตแค่เพียง 300 บาท เท่านั้น

เครื่องเกี่ยวข้าวที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เพียง 300 กรัม
เครื่องเกี่ยวข้าวที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เพียง 300 กรัม

เมื่อนำเครื่องเกี่ยวข้าวไปใช้งานในแปลงนา เวลาใบมีดตัดต้นข้าวก็จะมากองอยู่บนแผ่นเหล็กรับข้าว ทำให้ต้นข้าวล้มไปในทิศทางเดียวกันแล้ว ต้นข้าวไม่กระจัดกระจาย จัดการง่าย สะดวกต่อการตากข้าวให้แห้ง เพื่อลดความชื้นของข้าวเปลือก เมื่อข้าวเปลือกมีความชื้นต่ำ ข้าวมีคุณภาพดี ก็ขายข้าวได้ราคาสูงขึ้น อุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถเกี่ยวข้าวได้เฉลี่ย 3 ไร่ ต่อ 1 เครื่อง เปรียบเทียบกับการเกี่ยวข้าวด้วยเคียวที่ต้องใช้แรงงานถึง 9 คน จึงจะได้ข้าวในปริมาณที่เท่ากัน แถมต้องจ่ายค่าแรงสูงถึง 2,700 บาท

d12
นำโครงเหล็กรับข้าวมาประกอบกับเครื่องตัดหญ้า

d14

โดยทั่วไปในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว มีความต้องการเกี่ยวข้าวเป็นจำนวนมาก จนรถเกี่ยวข้าวทำงานได้ไม่ทัน บางครั้งเจอปัญหาน้ำท่วมหรือน้ำมันแพง รถเกี่ยวข้าวอาจใช้ไม่ได้อีก แต่อุปกรณ์เครื่องเกี่ยวข้าวชนิดนี้ช่วยให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองได้ แถมมีต้นทุนค่าใช้งานต่ำ เพราะใช้เชื้อเพลิงเบนซิน 91 จำนวน 2 ลิตร ต่อวัน แรงงาน 1 คน สามารถเกี่ยวข้าวได้ 2-4 ไร่

เครื่องตัดหญ้าที่ดัดแปลงเป็นเครื่องเกี่ยวข้าว สามารถลดต้นทุนในการผลิตข้าวของชาวนาได้ดีเยี่ยม ผลการทดสอบที่ผ่านมาพบว่า เครื่องตัดหญ้าเกี่ยวข้าว ใช้แรงงาน 1 คน เกี่ยวข้าว 1 ไร่ ในเวลา 1 ชั่วโมง ใช้น้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล 91 แก๊สโซฮอล 95 เพียง 1 ลิตร ลิตรละ 40 บาท สามารถประหยัดต้นทุนได้อย่างมาก ช่วยประหยัดเวลาทำงาน แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน แถมชาวนาไม่ต้องทนปวดหลังกับการเก็บเกี่ยวข้าวแบบเดิมๆอีกต่อไป

ในอนาคตทางวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาให้เครื่องตัดหญ้าเกี่ยวข้าวให้สามารถเกี่ยวข้าวได้ ทั้งที่เป็นข้าวยืนต้นและข้าวล้ม หากใครสนใจนวัตกรรมชิ้นนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เลขที่ 1046 ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ (053) 713-038 โทรสาร (053) 711-025 อีเมลล์ : [email protected]