หน้าแรก | ติดต่อเรา | ร่วมงานกับเครือมติชน
วันที่ 23 กันยายน 2560
คอลัมน์ประจำ เทคโนฯ เกษตร ไม้ดอกไม้ประดับ เยาวชน-เทคโนโลยี เทคโนฯ ปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยงสวยงาม เทคโนฯ ประมง การตลาด-แปรรูป ภูมิปัญญาไทย จิปาถะ


เทคโนฯ ก้าวหน้า / นวัตกรรม เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว ควบคุมระยะไกล

ภูมิปัญญาไทย
วันที่ 17 ธันวาคม 2556
อ่าน 5,694 ครั้ง
พิมพ์


เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว ควบคุมระยะไกล เป็นนวัตกรรมที่ถูกคิดค้นและสร้างโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ในสังกัดกรมการข้าว นับเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร


โดยจุดเริ่มต้นนั้นเกิดขึ้นจากการที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจากกรมการข้าวให้ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปีละประมาณ 5,500 ตัน ในแต่ละปีมีความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์หลัก ประมาณ 160 ตัน แต่เมล็ดพันธุ์หลักมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ศูนย์จึงจำเป็นต้องใช้เมล็ดพันธุ์ขยายที่ผลิตได้ในแต่ละปีทดแทน

อย่างไรก็ตาม การลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวน่าจะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี รวมถึงช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ด้วย การลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ในการปลูกข้าวมีหลายวิธี เช่น การปลูกด้วยวิธีปักดำด้วยมือ ปักดำด้วยเครื่อง วิธีโยนกล้า เป็นต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของเกษตรกร และความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่

แต่โดยมากเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนล่าง มักเลือกวิธีการปลูกด้วยการหว่านน้ำตม เนื่องจากสะดวก และปฏิบัติได้ง่ายกว่าวิธีการอื่นๆ แต่ก็ใช้เมล็ดพันธุ์ในการปลูกอัตราสูงด้วยเช่นกัน

จากปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์ได้ดำเนินการประดิษฐ์ และพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่นที่ 2 เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร ให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม และไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพและปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุ์ ช่วยลดปัญหาเรื่องแรงงาน ส่งเสริมเยาวชนให้หันมาใส่ใจการทำนามากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ในส่วนกลไกลการทำงานของเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว ควบคุมระยะไกล ประกอบด้วย

หนึ่ง ส่วนโครงสร้าง จะประกอบด้วย ต้นฐานรองรับ ส่วนกลไกหยอดเมล็ดพันธุ์โดยใช้วัสดุที่เป็นเหล็กรองรับ ส่วนกลไกหยอดเมล็ดพันธุ์ และส่วนประกอบนำไปใช้งานร่วมกับเครื่องขับเคลื่อนควบคุมระยะไกล

สอง ส่วนกลไกหยอดเมล็ดพันธุ์ จะใช้วัสดุที่เป็นท่อพลาสติก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว นำมาตัดเป็นท่อนยาว ท่อนละ 70 เซนติเมตร แล้วเจาะเป็นรูครึ่งวงกลม จำนวน 12 รู จำนวน 4 แถว 2 ชุด และส่วนที่ประกอบมาจากสแตนเลสทำเป็นรูปกล่องโดยท่อนพลาสติกจะหมุนแล้วตักเมล็ดพันธุ์ข้าวจากกล่องสแตนเลสลงแปลงปลูก

สาม ส่วนขับเคลื่อน ประกอบด้วย วงล้อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 เซนติเมตร เพลาติดกับล้อทำหน้าที่เป็นต้นกำลังให้ส่วนของกลไกการหยอดเมล็ดทำงาน

สี่ ส่วนบังคับวิทยุ รับและส่งสัญญาณเพื่อควบคุมการทำงานระยะไกล ไม่ต่ำกว่า 200 เมตร

จากการนำไปทดลองใช้ทำงาน พบว่า สามารถหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ข้าว 6-10 กิโลกรัม ต่อไร่ ช่วยลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ และประหยัดแรงงานการปักดำโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและปริมาณผลผลิตข้าว

โดยจากการที่ได้มีการนำเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวไปใช้ในแปลงนาของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ถึงไร่ละ 1,250 บาท

ซึ่งเกิดจากการลดปัจจัยการผลิต อันได้แก่ การใช้ปุ๋ยที่ลดลง เนื่องจากต้นข้าวมีระยะห่างระหว่างกอที่เหมาะสม ทำให้มีการตอบสนองต่อปุ๋ยและมีการเจริญเติบโตที่ดี การใช้สารกำจัดศัตรูข้าวที่ลดลง เนื่องจากต้นข้าวมีการถ่ายเทอากาศและการส่องผ่านของแสงแดดระหว่างกอได้ดี ทำให้ต้นข้าวแข็งแรง

อีกทั้งยังเกิดการระบาดของโรค แมลง ได้น้อย และการลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งเดิมเกษตรกรจะใช้วิธีการหว่านในอัตรา 25-30 กิโลกรัม ต่อไร่ แต่จากการใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว เกษตรกรจะใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกเพียง 6-10 กิโลกรัม ต่อไร่ เท่านั้น

นอกจากนี้ ยังพบว่า ถึงแม้เกษตรกรจะลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวได้ 15-17 กิโลกรัม ต่อไร่ แต่ปริมาณผลผลิตข้าวของเกษตรกรที่ได้รับกลับไม่มีความแตกต่างระหว่างการปลูกโดยวิธีการหว่าน ซึ่งใช้เมล็ดพันธุ์ในอัตราที่สูงกว่าแต่อย่างใด

ทั้งนี้ การปลูกข้าวโดยใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว ร่วมกับการบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน สามารถให้ผลผลิตเฉลี่ยถึง 712 กิโลกรัม ต่อไร่ ที่ระดับความชื้นเพียง 14% เท่านั้น

ดังนั้น หากสนใจ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก กม. 11 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โทร. (055) 311-018

 

อ่าน 5,694 ครั้ง
พิมพ์

ภาพที่เกี่ยวข้อง
ข่าวยอดนิยม
ปลาร้าสับ อาหารพื้นบ้าน ขั้นตอนการทำไม่ยาก ทำกินเองก็ได้ ทำขายก็ดี
ใบยอ สรรพคุณเป็นยา ใช้ห่อหมกนะแม่เอ๊ย
“ปลาส้มห่อ” ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน เมนูยอดนิยมในหลายจังหวัด
สร้างเตาแกลบพลังงานชีวมวล เพื่อประหยัดรายจ่าย
ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ บางคนที สมุทรสงครามทำไข่เค็มกะเพรา ไข่เค็มต้มยำ ดังไกลไปทั้งอาเซียน/ยุโรป