พลังไบโอ ส่งผลให้จำนวน “ ผึ้ง ”ลดลง 

เทย์เลอร์ ริกเก็ตส์ ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเวอร์มอนต์ สหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่าสาเหตุหลักกว่าร้อยละ 39 ที่ประชากรผึ้งในสหรัฐอเมริกา ลดลงร้อยละ 25 ในช่วง 5 ปี ระหว่างปี 2551-2556 คือ “เชื้อเพลิงชีวภาพ”

ซึ่งมีปริมาณความต้องการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพราะกฎหมายกำหนดไว้ว่าน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพต้องมีส่วนประกอบของ “เอทานอล” หรือเอทิลแอลกอฮอล์ อย่างน้อยร้อยละ 10 ส่งผลให้เกษตรกรจำนวนมากหันมาปลูกข้าวโพด และพืชน้ำมัน ที่ไม่ต้องพึ่งพากลไกการผสมเกสรของผึ้ง ประชากรผึ้ง ซึ่งหาน้ำหวานจากดอกไม้ของพืชผลเหล่านี้ไม่ได้จึงมีจำนวนน้อยตามลงไปด้วย

อย่างไรก็ตาม ทางการกำลังเร่งแก้วิกฤตดังกล่าว เพราะเมื่อผึ้งน้อยลง ระบบนิเวศ และการมีอยู่ของพืชพรรณต่างๆ ที่มีความหลากหลายจะถูกบั่นทอน และทำให้สิ่งแวดล้อมไม่สมดุล เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เลยต้องลงพื้นที่แนะนำให้เกษตรกรปลูกพืชดอกที่พึ่งพาการผสมเกสรของผึ้งควบคู่ไปกับไร่พืชน้ำมัน เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และสร้างแหล่งหากินของผึ้งสำหรับกระตุ้นการขยายพันธุ์ในระยะยาว

ที่มา :    คอลัมน์ เจ๊าะแจ๊ะวิทยาศาสตร์