หนุ่มลูกจ้างรีสอร์ต ที่แม่ริม เลี้ยงสัตว์ปีกสวยงามขาย ทำเงินแสนต่อปี

ยุคนี้ การเข้าถึงโซเชียล นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการติดต่อสื่อสาร ในมุมของเกษตรกรถือว่าเป็นประโยชน์ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ทำให้เข้าถึง เสมือนอยู่ใกล้และเห็นสินค้าจริง ก่อนจะจัดส่งถึงมือผู้รับ โดยเฉพาะเมื่อผู้ผลิตอยู่ไกลจากผู้บริโภคมาก

คุณฉัตรชัย เตชะเลิศพนา หนุ่มม่อนแจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ แต่มาปักหลักทำงานอยู่ที่บ้านสวนห้วยปู่ใหม่ หนองอาบช้าง ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะลูกจ้างที่ดูแลกิจกรรมและภาพรวมทั้งหมดของรีสอร์ตบ้านสวนห้วยปู่ใหม่ แต่เพราะเป็นคนทำงานที่มีความละเอียดรอบคอบ ประกอบกับเจ้าของรีสอร์ตมีความเอื้อเฟื้อ ทั้งยังรักสัตว์ จึงมีสัตว์เลี้ยงเป็น “นกยูง” และ “ไก่ต๊อก” ไว้บริเวณรีสอร์ต และคุณฉัตรชัย มีหน้าที่ดูแล

คุณฉัตรชัย เตชะเลิศพนา

ด้วยความที่เป็นคนรักสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ปีก ชื่นชอบสัตว์ปีกสวยงามเป็นพิเศษ เมื่อได้ทำหน้าที่ดูแลนกยูงให้กับเจ้าบ้าน จึงคิดว่า เมื่อต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการดูแลนกยูงและไก่ต๊อกอยู่แล้ว หากมีสัตว์ปีกสวยงามเป็นของตนเอง เลี้ยงไว้ และใช้เวลาดูแลในพื้นที่เดียวกัน เวลาที่ใช้ไปก็จะเกิดประโยชน์มากขึ้นอีก อีกทั้งเจ้าของรีสอร์ตเองใจดี ยินดีให้พื้นที่สำหรับเลี้ยง โดยไม่คิดมูลค่า จึงเป็นช่องทางให้คุณฉัตรชัย ได้ทำตามใจรัก

คุณฉัตรชัย เริ่มหาไก่สวยงาม นกสวยงาม หลากหลายสายพันธุ์เข้ามาไว้ในครอบครอง ระยะแรกเป็นเพียงการซื้อมาเลี้ยงไว้ดูเล่น แต่เมื่อเริ่มเลี้ยง แนวคิดการขยายพันธุ์ การอนุบาลสัตว์เล็ก และการรักษาสัตว์ป่วย ก็เป็นสิ่งที่คุณฉัตรชัยคิดว่า น่าจะได้สัมผัสด้วยตนเอง ทำให้ปริมาณสัตว์ปีกสวยงามที่มีเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นที่มาของการปล่อยออกหรือการขาย

นกยูง ก็เลี้ยงปล่อย
บริเวณฟาร์ม เลี้ยงปล่อยบางส่วน

พื้นที่รีสอร์ตมีประมาณ 15 ไร่ โดยรวมพื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์ประมาณ 1 ไร่เศษ

ปี 2558 เป็นจุดเริ่มต้นจริงจังของคุณฉัตรชัยในการสร้างรายได้จากสัตว์เลี้ยง

เริ่มสะสมจำนวนและชนิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ศึกษาชนิดใหม่ เมื่อถ่องแท้และแน่ใจ ก็สั่งซื้อสายพันธุ์ชนิดดีมาไว้ เพาะขยายพันธุ์ ก่อนจำหน่ายผ่านโซเชียล

เมื่อถามถึงชนิด คุณฉัตรชัย บอกว่า มีมาก เริ่มจากไก่ซิลกี้ ไก่โปแลนด์ ไก่หางยาวในกลุ่มฟีนิกซ์ ไก่หัวเราะ ไก่ต๊อก ไก่งวง ไก่แจ้ นกคุ้ม นกกระทา นกยูง และตระกูลไก่ฟ้าอีกหลายชนิด โดยรวมประมาณ 15 ชนิดในรีสอร์ตทุกชนิดสามารถเพาะและขายได้เองทั้งหมด

ไก่งวง สีหายาก
ตู้สำหรับอนุบาลไก่ที่กำลังโต

แหล่งซื้อพ่อแม่พันธุ์ คุณฉัตรชัยเลือกใกล้ตัวคือโซนภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ เพราะได้ไปเลือกด้วยตนเอง และเห็นกับตาว่าสภาพพ่อแม่พันธุ์ดีจริง แล้วนำมาฟูมฟักให้พ่อแม่พันธุ์มีความสมบูรณ์ ก่อนจะนำไปผสม

ความแตกต่างของการเลี้ยงสัตว์ปีกสวยงามของที่นี่ อาจไม่ได้แตกต่างกว่าที่อื่นมากนัก เพราะยังคงมีกรงนอน โรงเรือนที่ป้องกันยุง มีน้ำสะอาดและอาหารเม็ดสำเร็จรูปให้ตามเวลา แต่สิ่งที่แตกต่างและน่าสนใจคือ การเลี้ยงปล่อยแบบธรรมชาติในไก่สวยงามที่เลี้ยงไว้ ร้อยละ 50 ทีเดียว ส่วนที่ไม่ได้เลี้ยงปล่อย เป็นไก่สวยงามกลุ่มที่ไม่สามารถเอาตัวรอดได้ หากพบศัตรูในธรรมชาติที่อาศัยอยู่ เช่น ไก่หางยาวในกลุ่มฟีนิกซ์ ไก่ซิลกี้ ไก่โปแลนด์ ไก่ฟ้า เป็นต้น

การเลี้ยงปล่อยแบบธรรมชาติคือ การปล่อยให้สัตว์ใช้ชีวิตอยู่นอกกรงนอนและโรงเรือนอย่างถาวร เพราะบริเวณรีสอร์ตเป็นร่มไม้ใหญ่เล็ก และเนินเขาสลับที่ราบอยู่บ้าง มีต้นไม้รกครึ้ม สัตว์ปีกส่วนใหญ่มีลักษณะการใช้ชีวิตที่ไม่แตกต่างกันคือ นอนคอน หรือเกาะนอนบนขอนไม้ กิ่งไม้ คุณฉัตรชัยเพียงแต่นำอาหารและน้ำไปให้ยังภาชนะที่วางไว้ตามจุดเป็นประจำ ที่เหลือสัตว์เหล่านั้นจะดูแลรักษาตัวเอง โดยไม่ต้องเก็บเข้ากรงนอน หรือต้อนเข้าโรงเรือนแต่อย่างใด

โปแลนด์ขนกลับ
ไลท์ซัซเซค

ข้อดีของการเลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติคือ สัตว์ได้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติจริงๆ โดยไม่ถูกกักขัง และยังกินอาหารที่ได้จากธรรมชาติ เช่น พืชชนิดต่างๆ ซึ่งถือเป็นอาหารเสริม และเพิ่มความแข็งแรงตามธรรมชาติให้กับไก่อีกด้วย

คุณฉัตรชัย กล่าวว่า ที่ไม่ได้เลี้ยงปล่อยกับสัตว์เลี้ยงทุกตัว เพราะอีกร้อยละ 30 เป็นชนิดที่ไม่สามารถเอาตัวรอดจากศัตรูหรือภัยธรรมชาติที่พบเจอได้ ซึ่งหากปล่อยรวมไว้กับชนิดที่สามารถเอาตัวรอดได้ สัตว์ปีกเหล่านั้นก็ไม่สามารถเลียนแบบเพื่อเอาตัวรอดได้อยู่ดี เพราะไม่ใช่พฤติกรรมเลียนแบบ แต่เป็นเรื่องของสายพันธุ์ นอกจากนี้ สัตว์ปีกบางชนิดหากหลุดจากพื้นที่ 15 ไร่ของรีสอร์ตไปแล้ว จะหายไปเลย จึงไม่ต้องการเสี่ยงต่อความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้

ฮัมบูร์ก
ฟินิกซ์

ในแต่ละวัน คุณฉัตรชัยยังคงทำหน้าที่หลัก คือการบริหารจัดการดูแลทั่วไปในรีสอร์ต ตามหน้าที่ที่เจ้าของรีสอร์ตมอบหมายให้ หลังจากเสร็จภารกิจส่วนนั้นแล้ว จะให้เวลาไปกับสัตว์เลี้ยงเฉลี่ยวันละ 4 ชั่วโมง แบ่งเป็นรอบเช้าและรอบเย็น รอบละ 2 ชั่วโมง แต่ละรอบกิจกรรมจะไม่ต่างกันในแต่ละวัน เป็นกิจกรรมเดิมๆ แต่ก็ขาดไม่ได้คือ การให้อาหาร ให้น้ำ เก็บไข่เข้าตู้ฟัก นำลูกไก่เข้ากรงอนุบาล สังเกตพฤติกรรมของสัตว์แต่ละตัว เพราะอาจป่วยหรือติดเชื้อโรค นอกจากนี้ ยังต้องเหลือเวลาให้กับการถ่ายภาพแล้วนำไปโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ช่องทางการขายที่สำคัญของคุณฉัตรชัย

สัตว์ปีกสวยงามที่เลี้ยงไว้ 15 ชนิด มีขึ้นลงของจำนวนที่ลูกค้าต้องการแตกต่างไปตามกระแส คุณฉัตรชัย บอกว่า กระแสแต่ละช่วงไม่เหมือนกัน ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าช่วงใดเป็นสัตวปีกชนิดใด ผู้ขายอย่างเราต้องคอยดูกระแสตามโซเชียลและต้องรู้จักหาสายพันธุ์ที่มีน้อยหรือสายพันธุ์ใหม่ๆ เข้ามาผสมเพื่อจำหน่าย จะทำให้ลูกค้าติดตามเราและมีลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ไก่ฟ้า

การขายของคุณฉัตรชัย ไม่ได้ขายเฉพาะลูกฟักที่เจริญเติบโตเป็นตัวแล้ว แต่ยังขายไข่ที่มีเชื้อ โดยรับรองเชื้อไข่โดยประกันคุณภาพให้ ในจำนวน 10 ฟอง ไม่การันตีมีเชื้อทุกฟอง แต่ถ้าถึงมือลูกค้าฟักมีเชื้อ 7-8 ฟอง ก็ถือว่าผ่าน แต่ถ้ามีเชื้อต่ำกว่าจำนวนนี้ ทางคุณฉัตรชัยจะเคลมไข่คืนให้ตามจำนวน เพราะราคาซื้อขายไข่ไม่ได้แพง ราคาเฉลี่ยเกือบทุกชนิดฟองละ 100 บาท เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีทุนไม่มาก

ในการเลี้ยงไก่สวยงาม ปัญหาที่พบตลอดการเลี้ยง 5 ปี คือ ฤดูฝน ที่จะพบว่าไก่ป่วยบ่อยมาก เพราะสภาพอากาศที่ส่งผลให้ไก่ป่วยและเกิดการสูญเสียในช่วงฤดูฝนของทุกปี วิธีแก้ปัญหาคือ ดูแลโรงเรือนหรือกรงนอนให้ดี ไม่ให้มีลมโกรกตรงเข้ากรงหรือโรงเรือน จะช่วยลดปัญหานี้ลงได้

การขนส่งไข่

กล่าวโดยสรุป คุณฉัตรชัยใช้เวลากับสัตว์ปีกสวยงามที่เลี้ยงไว้วันละ 4 ชั่วโมง คอยมองหาเทรนด์สัตว์ปีกสวยงามใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อความคล่องตัวในการจำหน่ายออก และเพิ่มชนิดของสัตว์ที่เลี้ยงไว้ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งทั้งหมดนี้สร้างรายได้ให้กับคุณฉัตรชัยได้มากเฉลี่ยเดือนละ 20,000 บาททีเดียว

หนุ่มที่มีใจรักสัตว์ปีก เลี้ยงด้วยความรักและใส่ใจ ทั้งยังอัธยาศัยดี ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนทั้งในฐานะแขกของรีสอร์ตหรือผู้สนใจเรื่องของสัตว์ปีก ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณฉัตรชัย เตชะเลิศพนา บ้านสวนห้วยปู่ใหม่ หนองอาบช้าง ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 084-367-9629 หรือติดตามผ่านเฟซบุ๊กที่ ชัยฟาร์ม อนุรักษ์ไก่สวยงาม