ทาสแมวทนอ่านได้ไหม! พี่แมวขึ้นแท่นเอเลียนสปีชีส์เบอร์ 1 ของโลก หลังล่านกวันละ 1 ล้านตัว

ทาสแมวทนอ่านได้ไหม พี่แมวขึ้นแท่นเอเลียนสปีชีส์หมายเลข 1 ของโลก จรจัดล่านกปีละ 316 ล้านตัว แมวมีเจ้าของล่า 61 ล้าน เป็นนกที่เสี่ยงสูญพันธุ์ 70 ชนิด

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายเพชร มโนปวิตร รองหัวหน้ากลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ไอยูซีเอ็น) กล่าวว่า ไอยูซีเอ็นได้ทำบัญชีรายการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น หรือ เอเลียนสปีชีส์ที่ร้ายแรงของโลก 100 ชนิด โดยมีหลักเกณฑ์สำคัญในการพิจารณาสองประการคือ

1.ผลกระทบที่สิ่งมีชีวิตชนิดนั้นมีต่อความหลากหลายทางชีวภาพและผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์   2.ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติโดยรอบ หลังจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นเข้ามารุกราน แบ่งเป็น พืช 36 ชนิด สัตว์ 56 ชนิด จุลินทรีย์ 8 ชนิด เชื้อรา 5 ชนิด

ยกตัวอย่างความเสียหายสำคัญๆ เช่น ปลากะพงแม่น้ำไนล์ แพร่กระจายและเติบโตในทะเลสาบวิกตอเรียในแอฟริกา ทำให้ปลาพื้นถิ่นในทะเลสาบสูญพันธุ์ไปอย่างน้อย 200 ชนิด หรือหอยเชอร์รี่สร้างความเสียหายด้านการเกษตรอย่างรุนแรงในฟิลิปปินส์ คิดเป็นมูลค่ากว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ

นายเพชรกล่าวว่า ในประเทศไทยเคยมีรายงานสำคัญ เช่น หอยเชอร์รี่สร้างความเสียหายในนาข้าวริมทะเลสาบสงขลา 3 อำเภอคือ ควนขนุน อ.เมือง และเขาชัยสน เสียหายกว่า 33,547 ไร่ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 70 ล้านบาท

เพลี้ยแป้งระบาดที่กาฬสินธุ์ในไร่มันสำปะหลังจำนวน 54,247 ไร่ ครอบคลุม 15 อำเภอ ปลาซัคเกอร์กว่า 10,000 ตัวในคลองพัทยา ทำให้ปลาท้องถิ่นในคลองอื่นๆ หายไปหมด นกพิราบที่สร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างอาคารหรือสินค้า รวมไปถึงผักตบชวาที่ทำให้ต้องสูญเสียงบประมาณในการกำจัดกว่าปีละ 50 ล้านบาท

หอยทากยักษ์แอฟริกามีการแพร่กระจายออกไปทั่วประเทศและการที่กินอาหารได้หลายอย่างทำให้เป็นปัญหากับพืชหลายชนิด หอยกะพงเทศมีรายงานการระบาดบริเวณทะเลสาบสงขลา จ.สงขลา เต่าแก้มแดงหรือเต่าญี่ปุ่นกินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร พืชผัก ผลไม้ และสัตว์น้ำขนาดเล็ก

หรือล่าสุดคือการพบการระบาดของปลาหมอสีคางดำระบาดหนักในหลายพื้นที่ ปัจจุบันประเทศไทยได้รวบรวมข้อมูลชนิดพันธุ์ที่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นไว้ประมาณ 3,500 ชนิด

แต่ที่มีศักยภาพรุกรานในประเทศไทยมีทั้งสิ้น 182 ชนิด สัตว์หลายชนิดที่คุ้นเคยกันดีก็นับเป็นสัตว์ต่างถิ่นที่รุกรานและสร้างผลกระทบร้ายแรง เช่น นกเอี้ยงสาริกา แมวบ้าน

“งานวิจัยจากประเทศออสเตรเลียล่าสุดเปิดเผยตัวเลขที่น่าตกใจไม่น้อย ระบุว่าแมวจรจัดทั่วโลก ล่านกวันละ 1 ล้านตัว นกที่ถูกล่าเกือบทั้งหมดคือนกประจำถิ่นที่พบในธรรมชาติและเป็นชนิดนกที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์กว่า 70 ชนิด โดยเฉลี่ยแมวจรจัดล่านกถึงปีละ 316 ล้านตัว ส่วนแมวที่มีเจ้าของล่านกปีละ 61 ล้านตัว ทำให้แมวขึ้นแท่นสัตว์รุกรานอันดับหนึ่งที่สร้างผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลก แต่ในไทยยังไม่มีการศึกษาผลกระทบของแมวจรจัดหรือแมวที่เจ้าของเลี้ยงแบบปล่อย ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ตระหนักว่าแมวสร้างผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองมากน้อยเพียงใด” นายเพชรกล่าว