ไก่แม่ฮ่องสอน ขายเสียง ที่สบเมย ราคาหลักหมื่น กระแสแรงทั่วประเทศ

เกือบปีที่ผ่านมา กระแสการแข่งไก่ขันได้รับความนิยมอย่างสูง โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ในหลายจังหวัด เปิดสนามแข่งไก่ขันมากขึ้นเรื่อยๆ

ไก่ขัน หรือ ขันไก่ ความหมายใกล้เคียงกัน แต่ในท้ายที่สุด ก็หมายถึงอาการของไก่ที่โก่งคอให้เสียงออกมาจากลำคอ ที่เรียกว่า ขัน

ไก่ที่นิยมนำมาแข่งให้ขัน เป็นไก่ในตระกูลเดียวกับไก่ป่าคือ ไก่แจ้ ไม่ได้เน้นรูปลักษณ์ความสวยงามใดๆ ไม่ได้เน้นที่เสียงขันต้องไพเราะเสนาะหูเหมือนการแข่งนกขัน แต่เน้นที่จำนวนครั้งของการขันตามระยะเวลาที่แต่ละสนามกำหนดเป็นกติกา

แท้จริงแล้ว พื้นที่ภาคใต้เริ่มเปิดสนามมากกว่าภาคอื่น แต่ก็ใช่ว่าความนิยมในภาคอื่นจะด้อย

คุณสุริยศักดิ์ กายสิทธิ์

คุณสุริยศักดิ์ กายสิทธิ์ เจ้าของกิ๊กป๊อกฟาร์มไก่ต่อ-สบเมย ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ตะควน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการแนะนำจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่า เป็นฟาร์มไก่แจ้แม่ฮ่องสอนที่เพาะเลี้ยงดีและจำหน่ายออกไปทั่วประเทศที่ดีที่สุดของอำเภอ

ที่การันตีว่าดีที่สุดของอำเภอ เพราะกิ๊กป๊อกฟาร์มไก่ต่อ-สบเมย เป็นฟาร์มไก่แจ้ที่เปิดมานาน 25 ปีแล้ว ไม่เคยมีประวัติไปในทางลบ มีแต่จะพัฒนา เพราะคุณสุริยศักดิ์ทุ่มเทด้วยความรักไก่แจ้อย่างจริงจัง ทำให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสบเมย เลือกกิ๊กป๊อกฟาร์มไก่ต่อ-สบเมย เป็นที่พัฒนาสายพันธุ์ไก่แจ้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเรียกว่า ไก่แจ้แม่ฮ่องสอน

ด้านหน้าของฟาร์ม เป็นขอนไม้ทรงสูง ประมาณ 1.20 เมตร ตั้งไว้เป็นตอ 24 ตอ ห่าง 1.20×1.20 เมตร มีซาแรนกางให้ร่ม ทุกๆ วันจะมีไก่แจ้ มายืนเกาะคอนละตัว มีคุณสุริยศักดิ์ มาเดินวนเวียน ส่งเสียงเรียกชื่อไก่แต่ละตัวพร้อมทั้งดีดนิ้ว เพื่อให้ไก่ขัน

คุณสุริยศักดิ์ บอกว่า เป็นการซ้อมให้ไก่ขันให้จำนวนครั้งมาก สำหรับเตรียมตัวลงแข่งในสนามแข่งไก่ขัน ซึ่งคุณสุริยศักดิ์เป็นทั้งคนนำไก่ไปสมัครแข่งไก่ขันด้วยตนเอง และฝึกไก่ไว้สำหรับลูกค้าที่ต้องการไก่ที่มีความสามารถในการขันแล้วด้วย

หัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสบเมย มาให้คำแนะนำถึงที่

“24 ปีที่ผ่านมา ผมเลี้ยงไก่แจ้ขายในรูปแบบของไก่ต่อ ลูกค้าจะซื้อไปเพื่อนำไปต่อไก่ป่า ความเก่งก็ขึ้นอยู่กับไก่แต่ละตัว นอกจากนี้ ยังเลี้ยงไก่แจ้สวยงาม สำหรับลูกค้าที่ชอบไก่แจ้แฟนซี นำไปเลี้ยงเพื่อความสวยงาม ประดับบารมี ตามแต่ความชอบของลูกค้า ส่วนไก่อีกประเภทที่มาเริ่มขายจริงจังเมื่อเกือบ 1 ปีที่ผ่านมา เพราะความนิยมไก่ขัน บางทีเราก็เรียกว่า ไก่แจ้ขายเสียง ยิ่งทางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอมาส่งเสริม เพราะเป็นไก่ป่าพื้นบ้านเดิมของแม่ฮ่องสอน มาพัฒนาสายพันธุ์ จึงเรียกให้เข้าใจตรงกันว่า ไก่แจ้แม่ฮ่องสอน”

ไม่ว่าจะขายไก่แจ้สถานะใด แต่ทั้ง 3 สถานะ การขายไก่แจ้ของคุณสุริยศักดิ์ ก็ได้รับการยอมรับ เพราะปัจจุบัน ไก่ทุกสถานะมีลูกค้าสนใจติดต่อซื้อ และส่งไปให้กับลูกค้าแล้วทั่วประเทศ

ไก่บางตัว นอนบนขอนไม้ ก็ปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติ

วิธีเลี้ยงไก่แจ้ของฟาร์มนี้ คุณสุริยศักดิ์ เน้นที่ธรรมชาติ ใช้วิธีล้อมรั้ว ป้องกันสัตว์อันตรายที่จะเกิดกับไก่ เช่น สุนัขหรืองู เลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติ มีล้อยางแขวน และทำคอนไว้ ไก่แต่ละตัวจะมีคอนของตัวเอง ทุกๆ วันจะให้ข้าวเปลือกเป็นอาหาร และมีขันน้ำประจำที่ ไก่จะจิกกินเอง

จับวางคอน ซ้อมขันทุกเช้า

ถ้าไก่ตัวใดผอม ดูแล้วไม่สมบูรณ์ คุณสุริยศักดิ์ จะแยกไว้ต่างหากและให้อาหารลูกหมู เพื่อเพิ่มน้ำหนักให้กับไก่เหล่านั้น

ไก่แจ้ทั้ง 3 ชนิด คือ ไก่ต่อ ไก่สวยงาม และไก่ขายเสียง จะได้รับการดูแลที่เหมือนกันตามที่กล่าวมา แต่สำหรับไก่ขายเสียง จะได้รับการดูแลที่พิเศษมากกว่าอีก 2 ชนิด คือ ก่อนแข่งขันประมาณ 1 เดือน ไก่จะได้รับน้ำมันตับปลา และวิตามิน บำรุงครั้งละ 1 วัน ให้วันเว้นวัน และยังให้กินสมุนไพรเป็นบอระเพ็ดดองน้ำผึ้ง ลักษณะเดียวกับการดูแลไก่ชน

คุณสุริยศักดิ์ บอกว่า ไก่ที่จะลงสนามแข่งขันต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ จึงจะขันได้ดี หากไก่มีความสมบูรณ์ อย่างไรก็จะขันดี ขันบ่อย ได้จำนวนครั้งมากตามกติกาของการแข่งไก่ขัน และต้องพิจารณาดูช่วงที่ไก่ผลัดขนด้วย หากยังผลัดขนอยู่ ไก่จะขันน้อย ต้องให้ไก่สมบูรณ์เสียก่อน จึงเหมาะสำหรับลงแข่งขัน นอกจากนี้ การฝึกซ้อมให้ไก่ขันก็จะเป็น ดังนั้น ในทุกๆ เช้าจะนำไก่ออกมายืนคอนเพื่อฝึกขัน ก็ต้องทำ โดยเฉพาะการทำให้ไก่คุ้นกับคนก็เป็นสิ่งจำเป็น เพราะไก่จะต้องลงสนามที่มีคนจำนวนมาก ส่งเสียงดังมาก ไก่จะตกใจและไม่ขัน จึงควรทำให้ไก่คุ้นกับคน โดยการนำมาเล่น นำมาอุ้ม เหมือนสัตว์ชนิดอื่นที่อุ้มเล่นได้ เมื่อคุ้นมือหรือคุ้นกับคนแล้ว ค่อยมุ่งไปที่การพัฒนาจำนวนครั้งของการขัน โดยการบำรุงให้ไก่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมากที่สุด และต้องมีวิตามินสำหรับให้ไก่ก่อนลงสนามแข่ง 1-2 ชั่วโมง เป็นวิตามินตัวเดียวที่ให้ไก่ชน เป็นที่รู้จักดีในวงการคนรักไก่แจ้

กั้นรั้วรอบขอบชิด แต่เป็นที่โล่ง สำหรับเลี้ยงปล่อย

คุณสุริยศักดิ์ มีพ่อแม่พันธุ์รวมประมาณ 600 ตัว ปล่อยให้ผสมตามธรรมชาติ และให้แม่ไก่ฟักไข่เองตามธรรมชาติ แต่เมื่อฟักออกเป็นลูกไก่แล้ว จะนำขึ้นกรงอนุบาลกกไฟ เพื่อเพิ่มอัตราการรอด เริ่มคัดแยกความสวยงาม และแยกไก่ต่อ ไก่สวยงาม ไก่ขันขายเสียง เมื่อไก่เริ่มเข้าสู่ไก่รุ่น

ราคาไก่ต่อ ขึ้นกับความสามารถของไก่ มีทดลองนำไปต่อกับไก่ป่าให้ดู หากลูกค้าพึงพอใจตกลงที่ราคาใดก็ซื้อขายกันได้

ราคาไก่สวยงาม ก็ขึ้นกับความสวยงามของไก่ และราคาที่ตกลงแล้วทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมีความพึงพอใจร่วมกัน ซึ่งไก่สวยงาม หากผ่านเวที มีรางวัลการันตี ราคาก็จะสูงตามไปด้วย

ให้อาหารที่พื้น ปล่อยเลี้ยงแบบธรรมชาติ

สำหรับไก่ขัน ถือว่าเป็นไก่ขายเสียง เรื่องความสวยงามของไก่ น้ำเสียงไพเราะหรือไม่ ไม่ได้เป็นตัวกำหนดราคาสูงหรือต่ำ แต่ราคาของไก่ขายเสียงไม่ต่ำกว่าหลักพันถึงหลักหมื่น

คุณสุริยศักดิ์ บอกด้วยว่า ไก่ขายเสียงนี้ ทำเงินให้กับฟาร์มไม่น้อย แม้จะเพิ่งได้รับความนิยมไม่ถึงปี แต่มีลูกค้าจากทั่วประเทศติดต่อเข้ามา เพราะไก่แจ้ที่นี่ฝึกซ้อมทุกวัน พาไปลงสนามและผ่านสนามได้รับรางวัลมาไม่น้อย โดยเฉพาะภาคใต้ที่เปิดสนามแข่งหลายจังหวัด ไก่หลายตัวก็ออกจากฟาร์มแห่งนี้ไป

วิธีขายไก่ของฟาร์ม ทำด้วยการโพสต์คลิปวิดีโอการขันของไก่ และถ่ายรูปให้เห็นตัวจริง บอกลักษณะที่ถูกต้องกับลูกค้า หากลูกค้าต้องการ ตกลงเป็นที่พอใจทั้ง 2 ฝ่าย ก็ชำระเงิน และส่งไก่ผ่านรถรับส่งไก่ทั่วประเทศ

กรงอนุบาลลูกไก่

กิ๊กป๊อกฟาร์มไก่ต่อ-สบเมย เป็นฟาร์มไก่แจ้ ที่เริ่มต้นจากการเพาะไก่ต่อ ไก่สวยงาม มาถึงไก่ขายเสียง แต่ก็ทำให้คุณสุริยศักดิ์ มีรายได้มากกว่างานประจำ ถือเป็นงานอดิเรกที่สร้างรายได้หลักให้ในแต่ละเดือน โดยใช้เวลาไม่มากในแต่ละวัน

ระยะเวลาของการทำฟาร์มมา 25 ปี เป็นเครื่องการันตีได้ว่า ไก่แจ้จากฟาร์มแห่งนี้ ไม่มีตำหนิใดๆ

สนใจติดต่อคุณสุริยศักดิ์ กายสิทธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ตะควน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ (094) 750-8352 หรือ เฟซบุ๊ก : กิ๊กป๊อกฟาร์มไก่ต่อ-สบเมย

บทความก่อนหน้านี้ไปดู สวนทุเรียนอินทรีย์ ปลอดสาร ที่ทองผาภูมิ
บทความถัดไปงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วไทย