ลวดลายบนกระถางเซรามิกน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ลวดลายบนกระถางเซรามิก ถูกตกแต่งด้วยความประณีตบรรจงจากเหล่าช่างฝีมือ มีความงดงาม อ่อนช้อย สะท้อนถึงความรักและน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

กระถางเซรามิกใส่ต้นไม้เหล่านี้คือส่วนหนึ่งของงานภูมิสถาปัตย์ที่ใช้ประดับบริเวณโดยรอบของพระเมรุมาศทั้งหมด รวมไปถึงภายในอาคารพระที่นั่งทรงธรรม โดยมี เถ้าฮงไถ่ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาเก่าแก่คู่เมืองราชบุรี เป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบและจัดทำกระถางทั้งหมด

คุณวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ ทายาทรุ่นที่ 3 เผยว่า กระถางเซรามิกที่จะใช้ประดับในงานพระราชพิธีสำคัญนี้ มีทั้งหมด 8 รูปแบบ ได้แก่

  1. กระถางเก้าเหลี่ยมขนาดเล็ก ทรงตรง ประดับสัญลักษณ์เลข ๙
  2. กระถางเก้าเหลี่ยมขนาดกลาง ประดับสัญลักษณ์เลข ๙
  3. กระถางเก้าเหลี่ยมขนาดกลางติดลายนูน
  4. กระถางเก้าเหลี่ยมขนาดใหญ่ ประดับสัญลักษณ์เลข ๙
  5. กระถางเก้าเหลี่ยมลายคราม
  6. กระถางทรงกลม ตามแบบกระถางในงานฉลอง 60 ปี แห่งการครองราชย์
  7. กระถางหูสิงห์ ประดับพระปรมาภิไธยย่อ ภปร – ตราจักรี

และ 8. กระถางเขามอ มีส่วนประกอบเพิ่มเติม คือ กี๋ หรือฐานรอง

กระถางหูสิงห์ ประดับพระปรมาภิไธยย่อ ภปร – ตราจักรี

กระถางเซรามิกถูกแฝงไปด้วยรายละเอียดพิเศษเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงของตัวกระถาง ลวดลายบนตัวกระถางแต่ละแบบ รวมไปถึงอุณหภูมิที่ใช้ในการเผากระถาง

กระถางทรงกลม ตามแบบกระถางในงานฉลอง 60 ปี แห่งการครองราชย์

“ใช้สัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของในหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างเช่น เก้าเหลี่ยม ดอกดาวเรือง 90 กลีบ ดอกดาวเรือง 9 ดอกใหญ่ 36 ดอกเล็ก หรือ ดอกมะลิ รวมๆ กันแล้วหมายถึงเลข 9 ทุกอย่างสัญลักษณ์ทั้งหลายทั้งปวงลงท้าย ด้วยเลข 9 อุณหภูมิที่ใช้ในการเผาทั้งหมด เช่น 1,125 องศา หรือ 1,260 องศา เมื่อบวกเลขดูจะลงท้ายด้วยเลข 9 ทั้งหมด”

คุณวศินบุรี กล่าวอีกว่า เดิมทีรูปแบบกระถางจีนโบราณจะมีเพียง 6 เหลี่ยม กับ 8 เหลี่ยม เท่านั้น แต่สำหรับงานนี้ คุณวศินบุรี ได้ออกแบบขึ้นมาใหม่ โดยเฉพาะในรูปแบบ 9 เหลี่ยม โดยลวดลายต่างๆ บนตัวกระถางเซรามิก เช่น ดอกดาวเรือง แทนความหมายถึงความรักที่เป็นนิรันดร์ระหว่างในหลวงรัชกาลที่ 9 กับพสกนิกร นอกจากนี้ ภายในดอกดาวเรืองแต่ละดอกจะมี 90 กลีบ แทนความรักที่ส่งต่อจากในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่รัชกาลที่ 10 ส่วนตรงกลางของดอกดาวเรืองจะมี 9 กลีบ แทนความหมายถึงพระองค์ท่านที่เป็นศูนย์กลางของหัวใจของปวงชนชาวไทย

กระถาง 9 เหลี่ยมลายคราม

ในกระถาง 9 เหลี่ยมลายครามขนาดใหญ่จะมีดอกดาวเรืองขนาดใหญ่ 9 ดอก ขนาดกลางและเล็ก อย่างละ 18 ดอก และตรงลายก้านดอกดาวเรืองจะมีเลข 9 เป็นลายขดซ่อนอยู่ นอกจากนี้ จะมีรูปกระต่าย 5 ตัว กระต่ายแทนปีพระราชสมภพ และเลข 5 แทนวันพระราชสมภพ วันที่ 5 ธันวาคม

กระถาง 9 เหลี่ยมขนาดเล็ก ทรงตรง ประดับสัญลักษณ์เลข ๙

ความพิเศษของการออกแบบกระถางเซรามิกสำหรับพระราชพิธีสำคัญครั้งนี้ คุณวศินบุรี พยายามคงความเป็นภูมิปัญญาพื้นฐานของการเป็นหัตถกรรมดั้งเดิมเอาไว้ ร่วมกับการออกแบบที่มีความร่วมสมัย เป็นการผสมผสานกันระหว่างการทำงานหัตถกรรมในแบบดั้งเดิมกับรูปแบบที่ร่วมสมัย และยังสะท้อนวัฒนธรรมพื้นถิ่น ด้วยการหยิบลายมะลิเลื้อยของผ้าจกมาออกแบบในกี๋ ซึ่งเป็นฐานรองกระถางเขามอ

กี๋ และกระถางบางรูปแบบถูกตกแต่งด้วยลวดลายคลื่น โดยได้แรงบันดาลใจมาจากพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก ในฉากว่ายน้ำฝ่าคลื่นของพระมหาชนก ซึ่งเป็นฉากที่แสดงให้เห็นถึงการฝ่าฟันกับปัญหาและอุปสรรค เพื่อใช้สื่อถึงความเพียร และความเพียรนั้นเป็นพื้นฐานของความสำเร็จ

กระถางเซรามิก พร้อมลวดลายที่งดงามเหล่านี้แสดงถึงความมุ่งมั่น และความประณีตบรรจงของ วศินบุรี พร้อมทั้งคนงานเถ้าฮงไถ่ รวมถึงเหล่าช่างฝีมือจิตอาสาที่ทุ่มเทกายใจ รังสรรค์งานอย่างสุดความสามารถเพื่อให้กระถางเซรามิกที่ใช้ใส่ต้นไม้ประดับรอบพระเมรุมาศครั้งนี้ ออกมายิ่งใหญ่ สมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

กระถางเก้าเหลี่ยมขนาดกลางติดลายนูน
กระถางเขามอ