วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก กฟผ

แท็ก: กฟผ

ศูนย์ VGREEN มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายนอก REC จาก EGATT เป็นรายแร...

ผศ.ดร. รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการ VGREEN, KU หรือ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตร...

กฟผ.ชูสุดยอดจิตอาสาพัฒนา ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น 11 เจาะลึกชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

“โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม (ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.) เกิดจากแนวคิดที่ กฟผ. ให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่ที่เป็นความหวังของประเทศชาติ ...

วว.จับมือ กฟผ. พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการชุมชน รอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ…เสริมศักยภาพการแข่งขัน

ดร. อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา ว...

เรื่องน่าสนใจ