เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
หน้าแรก แท็ก กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

แท็ก: กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มแปลงใหญ่ไผ่อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้นแบบความสำเร็จ ลดต้นทุน-เพิ่มรายได้ ด้วยบัญชี

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้เกษตรกร โดยมุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่ว...

อตส. ย้ำขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดินหน้าพัฒนาระบบ...

นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีระบบบริหารจัดการด้านก...

เกษตรกรร้อยเอ็ด พลิกชีวิต ใช้บัญชีเป็น “วัคซีน” แก้ความจน ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ คว้ารางวัลเกษตรกรดีเด...

คุณโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการคัดเลือก “เกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์มระดับประเ...

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดแผนพัฒนาความเข้มแข็ง เสริมแกร่งด้านการเงิน-บัญชี ครอบคลุมทั้งสหกรณ์ กลุ่มเกษ...

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า การพัฒนาความเข็มแข็งด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน เป็นหนึ่งในแผ...

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด บริหารจัดการเป็นเลิศ ตามหลัก “สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล” พร้อม...

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด อีกหนึ่งตัวอย่างของสหกรณ์ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิกด้วยระบบการบริหารจัดการเป็นเลิศ มีการควบคุมภายในที่...

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ชูนวัตกรรม 4M เป็นวัคซีนป้องกันการรั่วไหลด้านการเงิน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดินหน้าป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ทั่วประเทศ ชูนวัตกรรม 4M เป็นวัคซีนป้องกันการรั่วไหลด้านการเงิน และดูแลผลประโยชน์สมาชิกสห...

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แถลงผลการดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งทางการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แถลงข่าวผลการดำเนินงานและทิศทางการปฏิบัติงาน ปี 2565 ย้ำเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มุ่งพั...

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เร่งวางระบบตรวจสอบการเงินป้องกันปัญหาทุจริตในสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ย้ำนโยบายมุ่งเน้นวางระบบตรวจสอบการเงินและบัญชีของสหกรณ์ครอบคลุมด้านบริหารจัดการและการควบคุมภายใน ป้องกันปัญหาทุจริตในสหกรณ์ กรมต...

กตส.เดินหน้าตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ เน้นโปร่งใส ตรวจสอบได้

นางพิศมัย อรรถธรรมสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า “สหกรณ์” นับเป็นสถาบันที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิ...

กตส.รุกเสริมสร้างองค์ความรู้การควบคุมภายใน ชี้เป็นวัคซีนสร้างความเข้มแข็ง ป้องกันความเสี่ยงการทุจริ...

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดินหน้าเสริมสร้างองค์ความรู้พร้อมสร้างกลไกระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพให้สหกรณ์ ชี้เป็นวัคซีนป้องกันภัยในสหกรณ์และช่วยสร้างความ...

เรื่องน่าสนใจ