วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แท็ก: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

วศ.ขยายเครือข่ายระบบคุณภาพทางด้านน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย นางสาวภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักย...

รมช. เกษตรฯ มอบโล่รางวัลแปลงใหญ่ปศุสัตว์ดีเด่น ชูสหกรณ์โคขุนปางศิลาทองต้นแบบ

รมช. เกษตรฯ มอบโล่รางวัลแปลงใหญ่ปศุสัตว์ดีเด่น ชูสหกรณ์โคขุนปางศิลาทองต้นแบบความสำเร็จ ขยายผลทั่วประเทศ ดันขุดบ่อบาดาลสร้างระบบน้ำที่ดีในแปลงใหญ่กว่า ...

เรื่องน่าสนใจ