วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

แท็ก: กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

วศ.จัดสัมมนาหัวข้อ “มองทิศทางวิสาหกิจไทยใน 10ปี” เดินหน้าผลสัมฤทธิ์ของรัฐ และประโยชน์ของประชาชน

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดสัมมนาหัวข้อ “มองทิศทางวิสาหกิจไทยใน 10ปี”...

วศ.อว. ถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตร “เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป” ณ จังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยกองเทคโนโลยีชุมชน จัดฝึกอบรมเชิงป...

วศ. นำผลงานชุด PPE จัดแสดงในเวทีประชุม Medical Hub ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม และคณะ นำผลงานนวั...

วศ.อว. หารือผู้บริหาร “มหา’ลัยแพะนานาชาติ” พร้อมจับมือสร้างนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์กระบี่เมืองแพะ

18 มีนาคม 2564 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและนักวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เดินทางไปที่ศรีผ่อง...

อธิบดี วศ. นำทีมนักวิทย์ เยี่ยมชม Lab คณะสัตวแพทย์ มทร. ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

อธิบดี วศ. นำทีมนักวิทย์ เยี่ยมชม Lab คณะสัตวแพทย์ มทร. ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ หวังร่วมมือพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ สร้างความเชื่...

วศ. ลงพื้นที่ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 9 -11 มีนาคม 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ลงพื้นที่พบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าดี...

วศ. เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหาร ก. อุตสาหกรรม

วศ. เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหาร ก. อุตสาหกรรม สถาบันอาหาร และผู้ประกอบการ หารืองานวิจัยเครื่องดื่มสารสกัด CBD ตอบโจทย์กลุ่มอุตสาหกรรมและผู้บริโภค เมื่...

วศ. MOU มูลนิธิ ณภาฯ พัฒนาสารสกัดสมุนไพรและหัตถกรรมท้องถิ่นสู่สากล

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวง อว. MOU มูลนิธิ ณภาฯ ต่อยอดการพัฒนาสารสกัดสมุนไพรและหัตถกรรมท้องถิ่นสู่ระดับสากล เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 กระทรวงการอ...

วศ. โชว์ผลงาน Eco Friendly Products จาก กัญชง พืชเศรษฐกิจใหม่ ด้วย วทน.

วันที่ 5 มีนาคม 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำผลงานนวัตกรรม Eco Friendly Products จากกัญชง ที่เป็...

ราชกิจจานุเบกษา คลอดกฎกระทรวง อว. ให้ วศ. เป็นห้องปฏิบัติการกลางทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประ...

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดเผยถึงกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุด...

เรื่องน่าสนใจ