เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2567
หน้าแรก แท็ก กลุ่มยุวเกษตรกร

แท็ก: กลุ่มยุวเกษตรกร

CPF ร่วมสร้างยุวเกษตร ส่งมอบโอกาสให้น้องๆ“รร.บ้านบุเขว้า”จ.นครราชสีมา ในโครงการคอนเน็กซ์ อีดี...

การส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน สร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้กับโรงเรียนขยายโอกาส  ซึ่งภาคเอกชนอย่าง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรื...

กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก ตรัง ส่งเสริม 11 ฐานเรียนรู้ พัฒนาสู่อาชีพ

เด็กและเยาวชน ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนในทุกมิติให้สามารถรับมือและเท่าทันโลกที่มีการเปล...

กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านน้ำมิน พะเยา ทำศูนย์เรียนรู้ฯ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านน้ำมิน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรขึ้น เมื่อปี 2552 เพราะโรงเรียนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำการ...

กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านพรุจำปา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ผลลัพธ์แห่งความสำเร็จของระบบส่งเสริมการเก...

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยการส่งเสริมพัฒนายุวเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 ด้วยการส...

ยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านฉลอง ภูเก็ต เริ่มจากโครงการอาหารกลางวัน ต่อยอดเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านฉลอง ตั้งขึ้นเมื่อปี 2557 โดยอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร เห็นความสำคัญของการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศ และต้องการ...

เรื่องน่าสนใจ