วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2562
หน้าแรก แท็ก กล้าพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาว

แท็ก: กล้าพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาว

สกสว.ร่วมกับคณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ ส่งมอบกล้าพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาว แก่ผู้แทน 6 โรงงานเพื่อนำไปแจกจ่...

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 - ผศ. สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมด้ว...

เรื่องน่าสนใจ