วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก กศน. อำเภอปากพนัง

แท็ก: กศน. อำเภอปากพนัง

ชาวปากพนัง พลิกวิกฤตนากุ้งร้าง สู่วิถีชีวิตใหม่ กับอาชีพเลี้ยงปลานิล

ในอดีต ชาวปากพนังส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา แต่มีรายได้น้อย จึงเปลี่ยนมาทำนากุ้ง ที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า ทุกพื้นที่ของอำเภอปากพนัง มองไปทางไหนก็เห็นสว่า...

กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช เติมปัญญาสร้างอาชีพชุมชน

จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเมืองแห่งศาสนา โดดเด่นด้านประเพณีวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการศึกษา ปัจจุบัน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน 7 แห่ง แล...

“การเพ้นต์ผ้าปาเต๊ะดีไซน์” สร้างอาชีพทำเงินดี ที่ปากพนัง

“ผ้าปาเต๊ะ” หรือผ้าบาติก (Batik) เป็นเครื่องนุ่งห่มที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีต้นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย ค...

กศน. เมืองคอน ส่งเสริมอาชีพ แปรรูป “น้ำตาลจาก” พืชเศรษฐกิจทำเงิน ตำบลขนาบนาก ปากพนัง

“ตำบลขนาบนาก” อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ปลายน้ำอยู่ติดทะเลอ่าวไทย มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่ชาวบ้านเรียกว่า คลองหัวไทร และคลองหน้าโกฏิ ซ...

เรื่องน่าสนใจ