วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก การขออนุญาตผลิตเมล็ดพันธุ์กัญชง

แท็ก: การขออนุญาตผลิตเมล็ดพันธุ์กัญชง

อย. แนะ ขั้นตอนนำเข้า-ส่งออก-ปลูก-ขายกัญชง

ใครอยากปลูก-ขาย-นำเข้า-ส่งออกกัญชงฟังทางนี้ ภญ. พรสุรีย์ ศรีสว่าง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีคำแนะ...

เรื่องน่าสนใจ