วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
หน้าแรก แท็ก การจัดการดิน

แท็ก: การจัดการดิน

แนะวิธีป้องกัน ปัญหาภัยแล้งในภาคเกษตร

ปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดในการทำการเกษตร เนื่องจากน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่สุดในการปลูกพืช ถ้าพืชขาดน้ำเป็นระยะเวลานาน อันเนื่องมาจากขาดแค...


เรื่องน่าสนใจ