วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก การตลาดนำการเกษตร

แท็ก: การตลาดนำการเกษตร

กลุ่มเกษตรทำสวนบ้านโนนเขวา ขอนแก่น ปลูกผักปลอดสาร ส่งโมเดิร์นเทรด

บ้านโนนเขวา ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นหมู่บ้านเป้าหมายสำหรับการดำเนินการผลิตผักปลอดภัยภายใต้การดูแลของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแ...

เรื่องน่าสนใจ