วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก การตัดแต่งกิ่งมะม่วง

แท็ก: การตัดแต่งกิ่งมะม่วง

เกษตรกรลำปาง ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง 3 ปี เห็นผล

จังหวัดลำปาง เป็นหนึ่งในทำเลทองของการปลูกมะม่วงในพื้นที่ภาคเหนือ มีพื้นที่ปลูกมะม่วง ประมาณ 11,510 ไร่ (2558) โดยมีแหล่งปลูกมะม่วงแปลงใหญ่สุดอยู่ที่ตำ...

การตัดแต่งกิ่งมะม่วง ให้มีพุ่มต้นแบบต่างๆ

ในไม้ผลขนาดใหญ่โดยทั่วไป เช่น มะม่วง มะขาม ทุเรียน ลิ้นจี่ ลำไย ฯลฯ มีการตัดแต่งเลี้ยงพุ่มต้นออกเป็น 3 แบบ 1.แบบมีกิ่งนำ (Leader type) แบบนี้จะมีรู...

เรื่องน่าสนใจ