วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก การทำนา

แท็ก: การทำนา

ชาวบ้านทุ่งต้อม ศรีดอนไชย เชียงราย ผสานธรรมชาติกับเทคโนโลยีผลิตข้าวอินทรีย์ ต้นทุนต่ำ คุณภาพสูง

ชาวบ้านทุ่งต้อม ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปรับวิธีและเทคนิคการปลูกข้าวที่เคยปฏิบัติกันมาแบบใช้เคมี มาเป็นแนวทางอินทรีย์ อย่างเช่น หยุดเผ...

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อน จากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ โครงการ Thai Rice NAMA เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับองค...

เรื่องน่าสนใจ