วันพฤหัสที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก การทำนาลดต้นทุน

แท็ก: การทำนาลดต้นทุน

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ ลดต้นทุนสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยมีรายได้ยั่งยืน

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยเน้นให้มีศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรในชุมชน เพื่อให้เป็นจุดถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรขอ...

เรื่องน่าสนใจ