วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

แท็ก: การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

พิธีประทานรางวัลเนื่องในงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานรางวัล "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแ...

เรื่องน่าสนใจ