วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก การปลูกบอนสี

แท็ก: การปลูกบอนสี

เกษตรกรรุ่นใหม่ ปลูก-เพาะพันธุ์บอนสีคุณภาพ สะสมไม้จากความชอบ จนเกิดเป็นอาชีพสร้างรายได้

ในช่วงโควิด-19 เวลานี้ ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงกำลังใจและสร้างความสุขให้กับหลายๆ คน เพราะเป็นช่วงที่บางคนต้องอยู่บ้านเพื่อช่ว...

หนุ่มนราธิวาส ปลูกเลี้ยงบอนสี สร้างรายได้ หมั่นพัฒนาพันธุ์ ทำตลาดออนไลน์ สร้างรายได้เพิ่มขึ้น

บอนสี (Caladium) เป็นพรรณไม้ที่มีหัว หรือเหง้า เป็นลำต้นอยู่ใต้ดิน ส่วนที่โผล่ขึ้นมานั้นเป็นกิ่งก้านของใบ บอนสี เป็นพืชที่มีทรงใบสวยงาม บอนสีในสมัยก่อ...

สาวนครสวรรค์ ปลูกเลี้ยงบอนสี เสริมรายได้ หมั่นพัฒนาพันธุ์ ช่วยสร้างตลาดยั่งยืน

บอนสี (Caladium) เป็นพรรณไม้ที่มีหัว หรือเหง้าเป็นลำต้นอยู่ใต้ดิน ส่วนที่โผล่ขึ้นมานั้นเป็นกิ่งก้านของใบ บอนสี เป็นพืชที่มีทรงใบสวยงาม ใบจะมีลักษณะแผ่...

เรื่องน่าสนใจ