วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก การปลูกมังคุด

แท็ก: การปลูกมังคุด

เกษตรกรนครศรีธรรมราช ผลิตมังคุดเน้นคุณภาพ ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด ส่งขายได้ทั้งในและต่างประเทศ

คุณไชยพงศ์ ทะนันชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ข้อมูลว่า การทำเกษตรในพื้นที่แห่งนี้มังคุดถือว...

เรื่องน่าสนใจ