เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2567
หน้าแรก แท็ก การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

แท็ก: การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กศน.อำเภอคุระบุรี พังงา พัฒนาวิถีชีวิตชาวมอแกน

“ชาวมอแกน” เป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ที่ใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่บริเวณเกาะในทะเลอันดามันมานานหลายร้อยปี โดยอาศัยอยู่บน “เรือก่าบาง” ซึ่งเป็นเรือขุด เ...

กศน.สตูล เติมความรู้สู่ชุมชน สร้างฐานชีวิต-อาชีพที่มั่นคง

จังหวัดสตูล เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย ซึ่งแผนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล มุ่งส่งเสริมให้ประชากรได้รับการศึกษ...

กศน.นครปฐม จัดอบรมอาชีพ เพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน

“จังหวัดนครปฐม” เป็นศูนย์กลางของภาคตะวันตก และเป็นจุดเริ่มต้นของประตูสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ ประกอบกับมีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน ทำให้สภาพดินและแหล่งน้ำอุดม...

เรื่องน่าสนใจ