วันพฤหัสที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก กำจัดแมลงสายพันธุ์ไทย

แท็ก: กำจัดแมลงสายพันธุ์ไทย

เพาะไส้เดือนฝอย กำจัดแมลงใช้เอง ต้นทุนต่ำกว่าใช้ยาฆ่าแมลงหลายเท่า

ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ทำให้เกษตรกรไทยเผชิญกับปัญหาผลผลิตน้อยลง เนื่องจากขาดน้ำใช้ในการเกษตรแล้ว อีกหนึ่งปัญหาที่เกษตรกรผู้ปลูกผักต้องรับมื...

เรื่องน่าสนใจ