วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายนอก

แท็ก: ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายนอก

ศูนย์ VGREEN มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายนอก REC จาก EGATT เป็นรายแร...

ผศ.ดร. รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการ VGREEN, KU หรือ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตร...

เรื่องน่าสนใจ