วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก ข้าวนาปี

แท็ก: ข้าวนาปี

เคาะตัวเลข 4 สินค้าเศรษฐกิจ แจงข้อมูล ข้าว-สับปะรด-ยาง-ปาล์ม ปี 61 ภาคตะวันออก

นายสุชัย กิตตินันทะศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สศท.6) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะทำงานพ...

สศก. แจงต้นทุนสินค้าเกษตรสำคัญ ปี 62

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจงรายละเอียดข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งการคิดคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรของ สศก. จะปร...

เชียงรายคาดนาปีทะลัก5แสนตัน-อุดรฯเตือนปลอมปนหอมมะลิโทษหนัก

ผลผลิตพุ่ง - ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปีของเกษตรกร จ.เชียงรายปีการผลิต 2561-2562มีแนวโน้มว่าผลผลิตข้าวจะมีปริมาณสูงถึง 567,000 ตัน ทางธ.ก.ส.จังหวัดเชียงรายจ...

เรื่องน่าสนใจ