วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)

แท็ก: คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)

อาชีวะฟื้นทำว่าวไทยโดย “ซุปเปอร์เป็ด” ผู้สืบสานตำนานว่าวไทย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดสอนการทำว่าวไทย ในรูปแบบ “โครงการบริการชุมชนและจิตอาสาฝึกอบรมวิชาชีพว่าวไทย” โดยเปิดสอนเป็นเวลา 3 วัน ระหว่า...

อาชีวะจับมือพันธมิตร จัดโครงการ “Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 4”เริ่มเปิดรับใบสมัคร 1 มิ.ย...

 โครงการ "Enjoy Science: Young Makers Contest" เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขั...

เทคนิคกำแพงเพชร รังสรรค์กระทงลอยพาราฟิน อนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า การจัดการอาชีวศึกษา เน้นการเรียนการสอนด้านทักษะวิชาชีพ ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพช...

‘อาชีวะ’ จับมือ ‘กฟผ.’ชูเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมกา...

เรื่องน่าสนใจ